نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، محمدعلی تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 86-100]
 • آذربایجانی، محمد علی تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 23-37]
 • آذربایجانی، محمد علی تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 45-55]
 • آزالی علمداری، کریم تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی متوسط بر مولکول چسبان بین سلولی-1، پروتئین واکنشی C و شاخص‌های قلبی- متابولیکی مردان میان‌سال [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 83-101]
 • آقایی، حبیب نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران در پست های مختلف [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 45-57]
 • آقا علی نژاد، حمید تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 74-84]
 • آقاکوچکی، زهرا تاثیر 6 هفته تمرین دویدن منتخب بر رکورد 540 متر کودکان نابینا [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 84-92]
 • آقامحمدی، نفیسه انحناهای ستون فقرات در صفحه سهمی، شانه گرد و تیلت لگن در دختران کاراته‌کا و غیرورزشکار [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 77-86]

ا

 • ابراهیم، خسرو نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران در پست های مختلف [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 45-57]
 • ابراهیمی، زینت افزایش توانایی آپوپتیک سلول‌های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 66-76]
 • ابراهیمی، محسن تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اندوتلین-1 و ANP زنان چاق [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 89-97]
 • ابراهیمی، هیمن تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر ناتوانی و قدرت عضلات ناحیه شکم و پشت افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-20]
 • ابراهیم پور، سمانه اثر تمرین هوازی و مکمل یاری امگا 3 بر میزان اشتها و گرلین پلاسمایی زنان چاق [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 33-42]
 • ابراهیمی ترکمانی، بهمن پاسخ شاخص های التهابی و آسیب عضلانی به فعالیت شدید هوازی در پسران سالم: ارتباط بین شاخص ها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 31-41]
 • ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل تأثیر بریس پروفیلاکتیک زانو بر آزمون های ایزوکنتیکی و عملکردی کشتی گیران نخبه، متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی به وسیله آتوگرافت تاندون همسترینگ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 9-18]
 • ابطحی ایوری، سید حسین تاثیر فعالیت مقاومتی حاد بر سطوح سرمی برخی شاخص های التهابی و آسیب عضلانی در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 76-88]
 • ابطحی ایوری، سید حسین اثر تعاملی مصرف ویتامین E همراه با تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی بر محتوای مغزی عامل رشد اندوتلیال عروقی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 19-30]
 • ابطحی ایوری، سید حسین تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی سلول‌های بنیادی خون‌ساز CD34 و کموکاینSDF-1 در زنان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 60-70]
 • احسان بخش، علی رضا بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-90]
 • احسان بخش، علیرضا مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-57]
 • احمدی، جهانگیر تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد غیرفعال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 45-55]
 • احمدی اصل، ناصر تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی همراه با مصرف عصاره سیر بر بیان ژن پروتئین Bax و مقاومت به انسولین در رت های مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-34]
 • احمدزاده، علی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی و غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب عضلانی و واکنش های التهابی متعاقب فعالیت مقاومتی حاد در بازیکنان فوتسال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 32-45]
 • اراضی، حمید اثر یک جلسه تمرین تخصصی شبه رقابتی بر شاخص های هماتولوژیک اعضای تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-69]
 • ایران دوست، خدیجه اثر تمرین هوازی و مکمل یاری امگا 3 بر میزان اشتها و گرلین پلاسمایی زنان چاق [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 33-42]
 • ارغوانی، حامد تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 58-67]
 • ارغوانی، حامد تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-83]
 • اسد، محمدرضا تاثیر ۸ هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن امنتین-1 بافت چربی احشایی رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-87]
 • اسد، محمدرضا تاثیر چهار شیوه تمرینی بر بیان ژن های آنژیوپویتین-1 و کانستاتین در بطن چپ موش های صحرایی نژاد ویستار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 8-19]
 • اسفرجانی، فهیمه مقایسه اثر شدت های مختلف دهیدراسیون بر قدرت ایزومتریک، توان بی هوازی و استقامت عضلانی زنان فعال [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 42-54]
 • اسکندری شهرابی، آرزو تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 74-84]
 • اسلامی، رسول تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر ناتوانی و قدرت عضلات ناحیه شکم و پشت افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-20]
 • اسلامی، رسول رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 114-124]
 • اسلامی، رسول تاثیر تمرین مقاومتی با زمان بندی خطی و غیر‌خطی بر قدرت و استقامت عضلانی دختران نوجوان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 59-71]
 • اسلامی، رسول تاثیر تمرینات ترکیبی بر میزان کمرین، آیریزین، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 117-127]
 • اسلامپور، علی اثر مکمل دهی ترکیبی کراتین، گلوتامین و تورین بر پاسخ شاخص های آسیب عضلانی و کبدی ناشی از فعالیت ورزشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 67-79]
 • اسماعیلی، حامد اثر خستگی ناشی از دویدن بر فعالیت برخی از عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکاء [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 9-22]
 • اشرفی، سیده علویه تاثیر حاد دویدن روی نوارگردان با سه شدت متفاوت بر عامل نوروتروفیک دوپامین مغزی در مخچه موش های صحرایی نر [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 19-28]
 • اصغرزاده اولیایی، حسین علی تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان موش های صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-18]
 • افرونده، رقیه اثر بی تمرینی بر عوامل آمادگی جسمانی و پاسخ لاکتات خون در دختران نوجوان تکواندوکار [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 86-97]
 • افرونده، رقیه اثر 8 هفته تمرین مقاومتی و غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب عضلانی و واکنش های التهابی متعاقب فعالیت مقاومتی حاد در بازیکنان فوتسال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 32-45]
 • افشاری، امیر اثر دو روش تمرینی بر برخی نشانگرهای سیستم ایمنی در ورزشکاران نوجوان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 55-65]
 • افشارنژاد رودسری، طاهر تاثیر تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی، هایپرتروفی و سطوح پروتئین میوژنین عضلات دوقلو در موش های صحرایی سالمند [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 31-44]
 • افضل پور، محمداسماعیل مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-57]
 • افضل پور، محمد اسماعیل تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی سلول‌های بنیادی خون‌ساز CD34 و کموکاینSDF-1 در زنان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 60-70]
 • افضل پور، محمد اسماعیل بررسی وضعیت آمادگی جسمانی و تدوین نورم استاندارد زنان و مردان سنین 18 تا 60 سال شهر بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]
 • افضل پور، محمد اسماعیل بررسی وضعیت آمادگی جسمانی و تدوین نورم استاندارد زنان و مردان سنین 18 تا 60 سال شهر بیرجند [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرپور، محسن تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین- 6 و پروتئین واکنشی C در مردان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 126-139]
 • البرزی، محبوبه رابطه فعالیت ورزشی در دوران قبل از بارداری با فعالیت ورزشی دوران بارداری و تعیین مهم ترین دوره پیش بینی کننده فعالیت ورزشی دوران بارداری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 38-46]
 • ایل بیگی، سعید بررسی ارتباط بین برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان 9 تا 11 سال بیرجند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 72-81]
 • ایل بیگی، سعید بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-90]
 • ایل بیگی، سعید مقایسه 6 هفته کنزیوتیپ و رفلکسولوژی کف پا بر شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 57-66]
 • امانی، علیرضا تاثیر تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی، هایپرتروفی و سطوح پروتئین میوژنین عضلات دوقلو در موش های صحرایی سالمند [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 31-44]
 • امانی شلمزاری، صادق اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 22-33]
 • امیدی، علیرضا تاثیر هشت هفته ماساژ رفلکسولوژی کف پا بر تعادل و خطای حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 123-135]
 • امیدی، مهناز تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و 4 هفته بی تمرینی بر غلظت گلوکز ناشتا، انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله شده سرم خون موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 55-64]
 • ایمری، بهروز تاثیر 8 هفته تمرینات ریووفلکس اکستریم بر برخی شاخص‌های انعقادی در زنان بزرگسال [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 43-53]
 • امیرساسان، رامین مقایسه تأثیر‌ یک هفته مکمل‌سازی سیترولین-مالات، ال-آرژنین و مکمل ترکیبی بر شاخص‌های فشار سوخت و سازی و عملکرد مردان کشتی‌گیر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 20-32]
 • امیرسیف الدینی، محمد رضا طراحی الگوی هوشمند استعدادیابی فوتبال بر اساس شاخص‌های اصلی و وزن‌دار حاصل از تحلیل سلسله مراتبی متغیرها بر پایه منطق فازی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 65-75]
 • امیر سیف الدینی، محمد رضا تاثیر 8 هفته درس تربیت بدنی عمومی(1) در نوبت صبح و عصر بر درصد چربی بدن، توان هوازی و نیمرخ لیپیدی سرم دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 23-33]
 • امیرشقاقی، فرحناز تأثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی شناگران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 113-123]
 • امینایی، محسن تاثیر 8 هفته درس تربیت بدنی عمومی(1) در نوبت صبح و عصر بر درصد چربی بدن، توان هوازی و نیمرخ لیپیدی سرم دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 23-33]
 • امینی زاده، سهیل تأثیر یک دوره تمرین استقامتی توام با تزریق تستوسترون بر مقادیر کمرین و آپلین رت های دچار ایسکمی قلبی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-41]

ب

 • باباخانی، فریده تأثیر حمل کوله‌پشتی با بارهای مختلف بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان همدان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 87-97]
 • بیات، جواد ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-19]
 • باتون، دوئن تاثیر هم‌زمان تمرین استقامتی جسمانی و مغزی بر میزان خستگی و تحمل ورزشی افراد فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، شهاب الدین نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری پهن داخلی مایل به پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی در ورزشکاران با و بدون سندرم درد کشککی- رانی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 63-72]
 • باقری، شهاب الدین انحناهای ستون فقرات در صفحه سهمی، شانه گرد و تیلت لگن در دختران کاراته‌کا و غیرورزشکار [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 77-86]
 • بالوی، آمنه اثر 8 هفته تمرینات هوازی با دو شدت متفاوت و مصرف مکمل آهن بر میزان ذخایر آهن و ظرفیت هوازی دختران دانشجو [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 98-111]
 • بان پروری، مریم ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-19]
 • بحیرایی، سعید مطالعه رابطه بین نیمرخ ساختاری باکنترل پاسچر در افراد مبتلا به سندرم داون [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 21-32]
 • بختیاری، علی نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران در پست های مختلف [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 45-57]
 • بدری، ندا اثر 8 هفته تمرینات هوازی با دو شدت متفاوت و مصرف مکمل آهن بر میزان ذخایر آهن و ظرفیت هوازی دختران دانشجو [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 98-111]
 • براتی، امیر حسین تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک بر کنترل وضعیتی پویا و زمانبندی فعالیت عضلات منتخب در ساق پای زنان دارای بی ثباتی مچ پا [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 161-171]
 • برات پور، محبوبه ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 21-34]
 • برزگری، علی تاثیر چهار شیوه تمرینی بر بیان ژن های آنژیوپویتین-1 و کانستاتین در بطن چپ موش های صحرایی نژاد ویستار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 8-19]
 • برزگرپور، حمیدرضا تاثیر هم‌زمان تمرین استقامتی جسمانی و مغزی بر میزان خستگی و تحمل ورزشی افراد فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیژه، ناهید بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 78-89]
 • بقایی، بهروز تأثیر مصرف هشت هفته مکمل قرص انار بر شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در مردان دارای اضافه‌وزن غیر ورزشکار تحت تاثیر شدت‌های مختلف VO2max [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 31-41]
 • بیگی، شریف تأثیرتمرینات ورزشی هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 102-115]
 • بیگی، معروف تأثیرتمرینات ورزشی هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 102-115]
 • بلبلی، لطفعلی اثر دماهای محیطی مختلف بر سطوح سایتوکین‌های پیش‌التهابی و شاخص استرس اکسایشی در کشتی گیران نوجوان [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 21-30]
 • بلبلی، لطفعلی تاثیرتمرین هوازی حاد با دو شدت متفاوت بر تغییرات شاخص‌های آسیب میوکارد در مردان میانسال غیرورزشکار [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 139-149]
 • بلوچی، رامین تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر ناتوانی و قدرت عضلات ناحیه شکم و پشت افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-20]
 • بلوچی، رامین رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 114-124]
 • بهپور، ناصر تأثیر مصرف مکمل ال - آرژینین بر پاسخ هورمون رشد، لاکتات و گلوکز سرم به فعالیت هوازی در دانش آموزان پسر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-22]
 • بهپور، ناصر آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 35-51]
 • بهپور، ناصر تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی همراه با مصرف عصاره سیر بر بیان ژن پروتئین Bax و مقاومت به انسولین در رت های مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-34]
 • بهپور، ناصر تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن فسفاتیدیل اینوزیتول کیناز-3 بطن چپ و مقاومت به انسولین در رت های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 48-58]
 • بهپور، ناصر تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مکمل یاری دارچین بر سطوح پلاسمایی لپتین و آدیپونکتین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 132-142]
 • بهراد، اعظم تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایره ای بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 89-101]
 • بهرام، محمد ابراهیم تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بعضی از شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کاشان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 90-100]
 • بهزادنیا، بهزاد مقایسه تأثیر آب درمانی و فیزیوتراپی بر درد زانو، خشکی صبحگاهی، فعالیت های روزانه، عملکرد ورزشی و فعالیت های تفریحی ورزشکاران مرد مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 95-109]

پ

 • پاپی صاد، مرضیه اثر بی تمرینی بر عوامل آمادگی جسمانی و پاسخ لاکتات خون در دختران نوجوان تکواندوکار [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 86-97]
 • پارسایی فر، احمد تأثیر دوزهای تجمعی دوکسوروبیسین بر مسافت فعالیت بدنی اختیاری در رات های مدل سالمندی فعال [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 59-69]
 • پیری، مقصود تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 23-37]
 • پیری، مقصود تاثیر یک دوره تمرین هوازی اجباری در دوران نوجوانی بر اثرات منفی استرس جدایی از مادر بر استرس اکسیداتیو قلبی در رت های نر بالغ [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 62-73]
 • پیری، مقصود تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 86-100]
 • پیرکی، پریوش افزایش توانایی آپوپتیک سلول‌های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 66-76]
 • پرنو، عبدالحسین تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 42-51]
 • پرنو، عبدالحسین تاثیر تمرین مقاومتی با زمان بندی خطی و غیر‌خطی بر قدرت و استقامت عضلانی دختران نوجوان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 59-71]
 • پناه زاده، فاطمه اثـر 6 هفته تمـرین تای‌چـی بـر مقادیـر سرمی عامـل نکروز کننـده تومور آلفـا و کیفیـت خواب زنان با عارضه سکته مغزی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 9-18]
 • پهلوانی، مهدی بررسی ویژگی‌های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، آمادگی جسمانی و عملکردی پسران نوجوان نخبه در رشته شنا [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 45-55]
 • پهلوان زاده، مریم اثر یک جلسه تمرین تخصصی شبه رقابتی بر شاخص های هماتولوژیک اعضای تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-69]
 • پورحیدری، عباس آثار تمرین هوازی و بی تمرینی پس از آن بر شاخص مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان دارای اضافه وزن نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 85-93]
 • پوررحیم قورقچی، آمنه بررسی ویژگی‌های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، آمادگی جسمانی و عملکردی پسران نوجوان نخبه در رشته شنا [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 45-55]
 • پوررحیم قورقچی، آمنه اثر 8 هفته تمرین مقاومتی و غوطه وری در آب سرد بر شاخص های آسیب عضلانی و واکنش های التهابی متعاقب فعالیت مقاومتی حاد در بازیکنان فوتسال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 32-45]
 • پورنعمتی، پریسا تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • پوروقار، محمد جواد تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بعضی از شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کاشان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 90-100]

ت

 • تأدیبی، وحید آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 35-51]
 • تادیبی، وحید تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی همراه با مصرف عصاره سیر بر بیان ژن پروتئین Bax و مقاومت به انسولین در رت های مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-34]
 • تادیبی، وحید اثرمکمل یاری کوتاه مدت چای سبز بر شاخص‌های اکسایشی و ضداکسایشی پس از فعالیت مقاومتی با شدت های متوسط و بالا در مردان کشتی گیر تمرین کرده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 141-152]
 • تادیبی، وحید تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن فسفاتیدیل اینوزیتول کیناز-3 بطن چپ و مقاومت به انسولین در رت های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 48-58]
 • تادیبی، وحید تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مکمل یاری دارچین بر سطوح پلاسمایی لپتین و آدیپونکتین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 132-142]
 • ترتیبیان، بختیار پاسخ شاخص های التهابی و آسیب عضلانی به فعالیت شدید هوازی در پسران سالم: ارتباط بین شاخص ها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 31-41]
 • توفیقی، اصغر تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-19]

ث

 • ثاقب جو، مرضیه بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-90]
 • ثالثی، محسن تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن GAP-43 و CAP-1 در بافت مخچه موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 57-65]
 • ثقه الاسلامی، علی مقایسه 6 هفته کنزیوتیپ و رفلکسولوژی کف پا بر شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 57-66]

ج

 • جاودانه، نورالله تأثیر 8 هفته تمرین با توپ تعادلی بر میزان عارضه لوردوز دانش آموزان پسر 15 تا 18 سال [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 35-44]
 • جعفری، محسن بیان ژن های گیرنده های بتا و گامای فعال شونده با تکثیرکننده پراکسیزوم (PPARβ و PPARγ) متعاقب تمرینات ورزشی و رژیم غذایی پرچرب در موش های نر ویستار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 58-67]
 • جعفری، محمد نقش تمرین هوازی در بیان پروتئین عامل مشتق از سلول استرومال آلفا و مرگ آپوپتوزی سلول‌های قلبی پس از انفارکتوس تجربی میوکارد [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 103-115]
 • جمشیدی، علی اشرف نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری پهن داخلی مایل به پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی در ورزشکاران با و بدون سندرم درد کشککی- رانی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 63-72]
 • جمشیدی، علی اشرف تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک بر کنترل وضعیتی پویا و زمانبندی فعالیت عضلات منتخب در ساق پای زنان دارای بی ثباتی مچ پا [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 161-171]
 • جمشیدی حسین آبادی، علی تأثیر مصرف مکمل ال - آرژینین بر پاسخ هورمون رشد، لاکتات و گلوکز سرم به فعالیت هوازی در دانش آموزان پسر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-22]
 • جمشیدی حسین آبادی، مسعود تأثیر مصرف مکمل ال - آرژینین بر پاسخ هورمون رشد، لاکتات و گلوکز سرم به فعالیت هوازی در دانش آموزان پسر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-22]
 • جهانی، ناصح تأثیر تمرینات طناب زنی بر شاخص های آمادگی جسمانی پسران 9-12 ساله دارای اضافه وزن و چاق [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 60-71]
 • جهانی گلبر، شیوا تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن GAP-43 و CAP-1 در بافت مخچه موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 57-65]
 • جهانمهر، ابوذر تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین- 6 و پروتئین واکنشی C در مردان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 126-139]
 • جودت، حیدر ارزیابی تاثیر برنامه غذایی رایانه ای بر برخی از ویژگی های پیکرسنجی و عملکردی ورزشکاران بدن ساز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 67-75]

چ

 • چوبینه، سیروس تاثیر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا بر برخی از عوامل موثر بر سرعت رسوب گلبولهای قرمز خون در مردان جوان غیر فعال [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 74-83]

ح

 • حاجی زاده، سامان تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 9-18]
 • حاجی زاده انور، سامان تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • حاج غنی، مهناز تأثیر یک دوره تمرین استقامتی توام با تزریق تستوسترون بر مقادیر کمرین و آپلین رت های دچار ایسکمی قلبی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-41]
 • حاجیلو، بهروز مقایسه فعالیت ماهیچه نگاری عضلات پشتی بزرگ و ذوزنقه در دو روش تمرین قدرتی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 43-51]
 • حاجیلو، بهروز تأثیر حمل کوله‌پشتی با بارهای مختلف بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان همدان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 87-97]
 • حامدی نیا، محمدرضا تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایره ای بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 89-101]
 • حامدی نیا، محمد رضا تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 9-21]
 • حبیبی، حنیفه تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی سلول‌های بنیادی خون‌ساز CD34 و کموکاینSDF-1 در زنان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 60-70]
 • حبیبی، عبدالحمید تأثیر فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزش [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-57]
 • حبیبی، عبدالحمید تأثیر پتانسیل پس فعال‌سازی در زمان‌های استراحتی متفاوت بر توان انفجاری دختران ورزشکار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 46-57]
 • حجتی، زهرا تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان فوتبال مرد آماتور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 68-77]
 • حجتی، زهرا مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 23-32]
 • حدیدی، وحید تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی برکیناز تنظیم شده توسط پیام خارج سلولی (ERK) تام و فسفریله در عضله تاکننده شست پای موش های صحرایی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 117-126]
 • حیدری، معصومه تخمین شدت تمرین هوازی دختران سالم جوان از طریق آزمون شمارش [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 84-92]
 • حسنی، علی تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد غیرفعال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 45-55]
 • حسنی، علی مقایسه توان هوازی، توان بی هوازی، شاخص توده بدن و درصد توزیع چربی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-91]
 • حسینی، آزاده تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 42-51]
 • حسینی، بهاره تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 42-51]
 • حسینی، رستگار بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی - عروقی در دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 110-123]
 • حسینی، سید احمد تحلیل فضایی رابطه بین نمایه توده بدن و تیپ بدنی با شاخص‌های محیطی در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 34-49]
 • حسینی، سید علی اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 154-167]
 • حسینی، سید علی اصغر تاثیر 4 هفته تمرین مهارت پرش عمودی بر تغییرپذیری نیروهای عکس‌العمل زمین در اجرای پرش عمودی در مردان جوان فعال [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 123-135]
 • حسینی، سیدهادی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی همراه با مکمل پرسیاوشان بر سطوح پروتئین سرفکتانت (SP-A) ریه رت‌های نر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 50-61]
 • حسینی، عباس تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 9-18]
 • حسینی، مهران ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-19]
 • حسین پور، لیلا تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان چاق [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 78-88]
 • حسینی کاخک، سید علیرضا تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 34-44]
 • حسینی کاخک، علی رضا اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 109-120]
 • حق شناس، روح الله تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اندوتلین-1 و ANP زنان چاق [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 89-97]
 • حق شناس، منا مقایسه اثر شدت های مختلف دهیدراسیون بر قدرت ایزومتریک، توان بی هوازی و استقامت عضلانی زنان فعال [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 42-54]
 • حقیقی، امیرحسین تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 34-44]
 • حقیقی، امیرحسین اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 109-120]
 • حقیقی، امیرحسین مقایسه متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی در زنان چاق جوان و میانسال حین دویدن روی نوار گردان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 144-153]
 • حقیقی، امیر حسین تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 9-21]
 • حقیقتیان، مونا تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 29-37]
 • حکیمی پور، مهسا پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 114-122]
 • حمیدیان، غلامرضا تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان موش های صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-18]
 • حمیدیان، غلامرضا تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]

خ

 • خاکی، مجتبی تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 9-18]
 • خاکرو آبکنار، ایمان اثر شدت های مختلف فعالیت حاد و مزمن هوازی بر مسیر پیام رسان اینفالامازومNLRP3 ، TLR4 و سطوح سایتوکاین های التهابی در مردان جوان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 116-130]
 • خالقی تازجی، مهدی تاثیر 4 هفته تمرین مهارت پرش عمودی بر تغییرپذیری نیروهای عکس‌العمل زمین در اجرای پرش عمودی در مردان جوان فعال [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 123-135]
 • خیام باشی، خلیل مقایسه تأثیر تمرینات قدرتی عضلات دورکننده و چرخاننده خارجی هیپ و تمرینات تعادلی بر درد و عملکرد افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-109]
 • خدادادی، داور تأثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 91-101]
 • خیری، یوسف تأثیرتمرینات ورزشی هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 102-115]
 • خسروی، سوما اثرمکمل یاری کوتاه مدت چای سبز بر شاخص‌های اکسایشی و ضداکسایشی پس از فعالیت مقاومتی با شدت های متوسط و بالا در مردان کشتی گیر تمرین کرده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 141-152]
 • خسروی، نیکو تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 121-133]
 • خسروکیانی، زهره اثر بخشی برنامه تمرینی کنترل جهت حرکت بر دقت بازسازی سر، درد و ناتوانی در زنان دارای گردن درد مزمن غیراختصاصی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 73-83]
 • خواجه لندی، علی تاثیر تمرینات استقامتی و مصرف کروسین بر سطوح سرمی آنزیم ‌های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی ماده فاقد تخمدان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 20-31]
 • خوری، ابوالفضل رابطه بین شیوع و علل آسیب های ورزشی و زیان های مالی آن در وزنه برداران لیگ برتر ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 52-64]
 • خوش رفتار یزدی، ناهید مقایسه نسبت نیروی عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنه حرکتی ران در بازیکنان والیبال و افراد غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 103-113]

د

 • داشی پور، علیرضا تاثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی مردان غیرفعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-140]
 • دانشمندی، حسن مطالعه رابطه بین نیمرخ ساختاری باکنترل پاسچر در افراد مبتلا به سندرم داون [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 21-32]
 • دانشمندی، حسن اثر یک برنامه اصلاحی 6 هفته ای بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستای پسران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 52-66]
 • دانشمندی، حسن رابطه بین شیوع و علل آسیب های ورزشی و زیان های مالی آن در وزنه برداران لیگ برتر ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 52-64]
 • دانشمندی، حسن مقایسه نسبت نیروی عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنه حرکتی ران در بازیکنان والیبال و افراد غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 103-113]
 • دانشمندی، حسن بررسی آسیب های اندام فوقانی در بازیکنان هندبال و والیبال باشگاهی ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی های بدنی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 85-95]
 • دبیدی روشن، ولی الله ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 21-34]
 • دبیدی روشن، ولی الله تأثیر دوزهای تجمعی دوکسوروبیسین بر مسافت فعالیت بدنی اختیاری در رات های مدل سالمندی فعال [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 59-69]
 • دبیدی روشن، ولی اله پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 55-66]
 • دیزجی، الناز مقایسه کنترل پاسچر پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 102-113]
 • دنیائی، عادل تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد غیرفعال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 45-55]
 • دهباشی، محسن بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 78-89]
 • دهقان، فیروزه تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 86-100]
 • دهقانی، کریم تاثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی مردان غیرفعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-140]
 • دهقانیان فرد، مریم تأثیر فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزش [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-57]
 • دهقان چینی، محمد جواد اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص‌های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 112-124]
 • دهقان کار، لیلا تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف مکمل آویشن بر سطوح سرمی MCP-1 و مقاومت به انسولین مردان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 34-46]

ذ

 • ذوالاکتاف، وحید تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-83]
 • ذوالاکتاف، وحید تخمین شدت تمرین هوازی دختران سالم جوان از طریق آزمون شمارش [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 84-92]
 • ذوالاکتاف، وحید تاثیر 6 هفته تمرین دویدن منتخب بر رکورد 540 متر کودکان نابینا [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 84-92]
 • ذوالاکتاف، وحید تاثیر تمرینات طناب زنی بر کنترل پاسچر، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر دارای کف پای صاف [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 89-102]
 • ذوالفقاری، فاطمه مقایسه متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی در زنان چاق جوان و میانسال حین دویدن روی نوار گردان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 144-153]

ر

 • رجبی، حمید تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر تغییرات قدرت و وزن عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی در موش های صحرایی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 145-158]
 • رجبی، حمید اثـر 6 هفته تمـرین تای‌چـی بـر مقادیـر سرمی عامـل نکروز کننـده تومور آلفـا و کیفیـت خواب زنان با عارضه سکته مغزی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 9-18]
 • رجبی، حمید اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 152-163]
 • رجبی، حمید تاثیر هم‌زمان تمرین استقامتی جسمانی و مغزی بر میزان خستگی و تحمل ورزشی افراد فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبی، رضا پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 114-122]
 • رجبی، رضا بررسی اثر بافت های نرم در اندازه گیری زاویه کایفوز سینه ای بوسیله کایفومتر ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 67-76]
 • رجبی، فرهاد بررسی اثر بافت های نرم در اندازه گیری زاویه کایفوز سینه ای بوسیله کایفومتر ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 67-76]
 • رحیمی، اکبر رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 114-124]
 • رحیمی، علی رضا رابطه بین شیوع و علل آسیب های ورزشی و زیان های مالی آن در وزنه برداران لیگ برتر ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 52-64]
 • رحمانی نیا، فرهاد تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان فوتبال مرد آماتور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 68-77]
 • رحمانی نیا، فرهاد آثار تمرین هوازی و بی تمرینی پس از آن بر شاخص مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان دارای اضافه وزن نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 85-93]
 • رحمانی نیا، فرهاد اثر مکمل دهی ترکیبی کراتین، گلوتامین و تورین بر پاسخ شاخص های آسیب عضلانی و کبدی ناشی از فعالیت ورزشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 67-79]
 • رحمانی نیا، فرهاد اثر شدت های مختلف فعالیت حاد و مزمن هوازی بر مسیر پیام رسان اینفالامازومNLRP3 ، TLR4 و سطوح سایتوکاین های التهابی در مردان جوان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 116-130]
 • رحمتی، سیاوش اثر یک جلسه تمرین تخصصی شبه رقابتی بر شاخص های هماتولوژیک اعضای تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-69]
 • رحمتی، سعید اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 152-163]
 • رحمتی، محمدرضا تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • رحمتی، محمد رضا تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 9-18]
 • رحیمی فردین، سهیلا تأثیر مصرف هشت هفته مکمل قرص انار بر شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در مردان دارای اضافه‌وزن غیر ورزشکار تحت تاثیر شدت‌های مختلف VO2max [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 31-41]
 • رستمی، علیرضا تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی همراه با مصرف عصاره سیر بر بیان ژن پروتئین Bax و مقاومت به انسولین در رت های مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-34]
 • رشید کابلی، آرشام اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-20]
 • رضایی، راضیه تاثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 و ژنSRF عضلات اسکلتی تند و کند انقباض در رت های نر نژاد ویستار [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 103-115]
 • رضایی، زینب تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 29-37]
 • رضایی نسب، حامد تأثیر فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزش [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-57]
 • رفیعی، محمد مهدی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن Apaf-1 و کاسپاز 3 در موش‌های مبتلا به سرطان پستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانی، سمیه تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 86-100]
 • رمضانی، علی رضا اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید برشاخص های عملکردی و خونی پاروزنان مرد نخبه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 135-144]
 • رمضان پور، محمدرضا افزایش توانایی آپوپتیک سلول‌های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 66-76]
 • رمضان خانی، اعظم تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر هورمون های نسفاتین-1 و نوروپپتید Y در مردان چاق کم تحرک [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 99-111]
 • رنجبر، کیا تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر هورمون های نسفاتین-1 و نوروپپتید Y در مردان چاق کم تحرک [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 99-111]
 • رهنما، نادر مقایسه تأثیر تمرینات قدرتی عضلات دورکننده و چرخاننده خارجی هیپ و تمرینات تعادلی بر درد و عملکرد افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-109]
 • رئیسی، جلیل مقایسه اثر شدت های مختلف دهیدراسیون بر قدرت ایزومتریک، توان بی هوازی و استقامت عضلانی زنان فعال [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 42-54]

ز

 • زارع زاده مهریزی، علی اصغر تأثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 91-101]
 • زارع کاریزک، سارا مقایسه دو برنامه تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر میزان هایپرتروفی مرضی درون‌گرا و عملکرد قلبی بیماران پس از عمل جراحی پیوند شریان کرونر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 9-20]
 • زاهدی کیا، شبنم اعتبار ساختاری و همزمان مقیاس درک فشار کار بدنی تصویری (OMNI) در افراد نوجوان ناشنوا هنگام فعالیت زیربیشینه و درمانده ساز [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 20-30]
 • زعفرانیه، علی تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 34-44]
 • زمانیان، مهدی بررسی غیرخطی پایداری دینامیک موضعی فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی پس از کشش ایستا و پویا در مردان فعال حین رکاب زدن [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 137-147]
 • زنده بودی، مهدی مقایسه تأثیر آب درمانی و فیزیوتراپی بر درد زانو، خشکی صبحگاهی، فعالیت های روزانه، عملکرد ورزشی و فعالیت های تفریحی ورزشکاران مرد مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 95-109]
 • زهرایی، حسین تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 58-67]

س

 • سارانی مرام، یوسف اثر تعاملی تمرینات مقاومتی، استقامتی و مصرف عصاره گزنه بر مقادیر آپلین پلاسمایی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی مبتلابه دیابت نوع یک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 72-84]
 • ساریخانی، علی اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 22-33]
 • ساقی، مهدی بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 78-89]
 • ساکی، فرزانه انحناهای ستون فقرات در صفحه سهمی، شانه گرد و تیلت لگن در دختران کاراته‌کا و غیرورزشکار [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 77-86]
 • سالارمحمدی، سعدالله تأثیر یک دوره تمرین استقامتی توام با تزریق تستوسترون بر مقادیر کمرین و آپلین رت های دچار ایسکمی قلبی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-41]
 • سیاه کوهیان، معرفت ارزیابی تاثیر برنامه غذایی رایانه ای بر برخی از ویژگی های پیکرسنجی و عملکردی ورزشکاران بدن ساز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 67-75]
 • سیاوشی، حجت اله اثر دو روش تمرینی بر برخی نشانگرهای سیستم ایمنی در ورزشکاران نوجوان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 55-65]
 • سبحانی، سبحان تاثیر فعالیت برون‌گرا حاد آسیب‌زا با سرعت انقباض بالای عضله بازکننده زانوی پای برتر بر شاخص‌های آسیب عضلانی و کنترل قامت دختران جوان تمرین‌کرده [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 53-63]
 • ستاوند، سایه تأثیر پتانسیل پس فعال‌سازی در زمان‌های استراحتی متفاوت بر توان انفجاری دختران ورزشکار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 46-57]
 • سخنگویی، یحیی اثر بخشی برنامه تمرینی کنترل جهت حرکت بر دقت بازسازی سر، درد و ناتوانی در زنان دارای گردن درد مزمن غیراختصاصی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 73-83]
 • سعدی، مهرداد اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 152-163]
 • سیفی اسکی شهر، فرناز اثر بی تمرینی بر عوامل آمادگی جسمانی و پاسخ لاکتات خون در دختران نوجوان تکواندوکار [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 86-97]
 • سلطانی، امین رضا پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 114-122]
 • سلیمانی، شیما مقایسه نسبت نیروی عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنه حرکتی ران در بازیکنان والیبال و افراد غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 103-113]
 • سمواتی‌شریف، محمدعلی اثر دو روش تمرینی بر برخی نشانگرهای سیستم ایمنی در ورزشکاران نوجوان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 55-65]
 • سنجری، محمد علی مقایسه ثبات پاسچرال بازیکنان فوتبال با و بدون آسیب مزمن مچ پا در آزمون عملکردی پرش- فرود [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 67-77]
 • سوری، رحمان تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 121-133]
 • سوری، رحمان تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر هورمون های نسفاتین-1 و نوروپپتید Y در مردان چاق کم تحرک [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 99-111]

ش

 • شادروان، مرضیه اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 22-33]
 • شاکریان، سعید تاثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 و ژنSRF عضلات اسکلتی تند و کند انقباض در رت های نر نژاد ویستار [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 103-115]
 • شاهرخی، مهدی تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر ناتوانی و قدرت عضلات ناحیه شکم و پشت افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-20]
 • شاهرخی، مهدی رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 114-124]
 • شبانی، محمد مقایسه توان هوازی، توان بی هوازی، شاخص توده بدن و درصد توزیع چربی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-91]
 • شبانی، محمد تأثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی شناگران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 113-123]
 • شیبانی، نرگس تأثیر 12 هفته تمرینات تراباند بر وضعیت زانو، زاویه Q و تعادل دردانش‌آموزان دارای زانوی پرانتزی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 19-33]
 • شب خیز، فاطمه اثر تمرین استقامتی قبل و بعد از القای آلزایمر بر میزان اینترلوکین 1 بتا و پروتئین متصل شونده به عنصر پاسخگو به cAMP (CREB) در هیپوکمپ موش های نر نژاد ویستار [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاع الدین، صدرالدین نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری پهن داخلی مایل به پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی در ورزشکاران با و بدون سندرم درد کشککی- رانی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 63-72]
 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش تأثیر تمرینات طناب زنی بر شاخص های آمادگی جسمانی پسران 9-12 ساله دارای اضافه وزن و چاق [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 60-71]
 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش اثرات مثبت تمرینات مقاومتی فزآینده بر شاخص های مختلف آمادگی جسمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 31-42]
 • شیخ الاسلامی وطنی، داریوش اثرمکمل یاری کوتاه مدت چای سبز بر شاخص‌های اکسایشی و ضداکسایشی پس از فعالیت مقاومتی با شدت های متوسط و بالا در مردان کشتی گیر تمرین کرده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 141-152]
 • شریعت زاده، محمد تأثیر سفتی سطوح الاستیک پهن بر رفتاربیومکانیکی اندام تحتانی طی هاپینگ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 111-122]
 • شریفی مقدم، اکرم اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 109-120]
 • شیروانی، حسین اثر تعاملی مصرف ویتامین E همراه با تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی بر محتوای مغزی عامل رشد اندوتلیال عروقی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 19-30]
 • شفیعی راد، الهام تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 49-57]
 • شکیب، امیر مقایسه تأثیر‌ یک هفته مکمل‌سازی سیترولین-مالات، ال-آرژنین و مکمل ترکیبی بر شاخص‌های فشار سوخت و سازی و عملکرد مردان کشتی‌گیر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 20-32]
 • شکیبا، مصطفی تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا و پروتئین واکنشی C در زنان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 71-81]
 • شکری، بهنام تأثیر 8 هفته تمرین با توپ تعادلی بر میزان عارضه لوردوز دانش آموزان پسر 15 تا 18 سال [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 35-44]
 • شکوهی، عماد مقایسه ثبات پاسچرال بازیکنان فوتبال با و بدون آسیب مزمن مچ پا در آزمون عملکردی پرش- فرود [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 67-77]
 • شمسایی، نبی نقش تمرین هوازی در بیان پروتئین عامل مشتق از سلول استرومال آلفا و مرگ آپوپتوزی سلول‌های قلبی پس از انفارکتوس تجربی میوکارد [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 103-115]
 • شمسائی، نبی چهار هفته تمرین استقامتی از افزایش سطوح سایتوکاین‌های پیش التهابی هیپوکامپ پس از محدودیت جریان خون- خون‌رسانی مجدد مغز در موش‌های صحرایی نر جلوگیری می‌کند [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 39-47]
 • شمسی ماجلان، علی مقایسه ثبات پاسچرال بازیکنان فوتبال با و بدون آسیب مزمن مچ پا در آزمون عملکردی پرش- فرود [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 67-77]
 • شهامت نشتیفانی، فرهاد ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-19]

ص

 • صابری، زهرا اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]
 • صابری، یوسف تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-19]
 • صادقی، حیدر مقایسه کنترل پاسچر پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 102-113]
 • صادقی، حیدر تاثیر فعالیت برون‌گرا حاد آسیب‌زا با سرعت انقباض بالای عضله بازکننده زانوی پای برتر بر شاخص‌های آسیب عضلانی و کنترل قامت دختران جوان تمرین‌کرده [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 53-63]
 • صادقی، حیدر تأثیر بریس پروفیلاکتیک زانو بر آزمون های ایزوکنتیکی و عملکردی کشتی گیران نخبه، متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی به وسیله آتوگرافت تاندون همسترینگ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 9-18]
 • صادقی، حیدر تأثیر سفتی سطوح الاستیک پهن بر رفتاربیومکانیکی اندام تحتانی طی هاپینگ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 111-122]
 • صادقی، حیدر تاثیر 4 هفته تمرین مهارت پرش عمودی بر تغییرپذیری نیروهای عکس‌العمل زمین در اجرای پرش عمودی در مردان جوان فعال [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 123-135]
 • صادقی، حیدر بررسی غیرخطی پایداری دینامیک موضعی فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی پس از کشش ایستا و پویا در مردان فعال حین رکاب زدن [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 137-147]
 • صادقی، حیدر طراحی الگوی هوشمند استعدادیابی فوتبال بر اساس شاخص‌های اصلی و وزن‌دار حاصل از تحلیل سلسله مراتبی متغیرها بر پایه منطق فازی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 65-75]
 • صادقی ده چشمه، حسین تاثیر هشت هفته ماساژ رفلکسولوژی کف پا بر تعادل و خطای حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 123-135]
 • صادقی زاده، هادی تاثیر تمرینات تعادلی در حین استراحت فعال بر بازیافت تعادل پویا در ورزشکار خسته تا مرز واماندگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]
 • صارمی، عباس اثر یک دوره تمرین شنا بر کیفیت اسپرماتوژنز مایع سیمن و وضعیت فشار اکسایشی بیضه در موشهای چاق [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 65-73]
 • صالحی کیا، عباس اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-20]
 • صبوری، مصطفی اثر تمرین استقامتی قبل و بعد از القای آلزایمر بر میزان اینترلوکین 1 بتا و پروتئین متصل شونده به عنصر پاسخگو به cAMP (CREB) در هیپوکمپ موش های نر نژاد ویستار [(مقالات آماده انتشار)]
 • صحافی، احترام السادات تاثیر یک دوره تمرین هوازی اجباری در دوران نوجوانی بر اثرات منفی استرس جدایی از مادر بر استرس اکسیداتیو قلبی در رت های نر بالغ [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 62-73]
 • صفاپور، فاطمه اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر سطوح سروتونین و دوپامین سرم زنان چاق غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 73-83]
 • صفایی پور، زهرا تأثیر سفتی سطوح الاستیک پهن بر رفتاربیومکانیکی اندام تحتانی طی هاپینگ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 111-122]
 • صفرزاده، علیرضا اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون‌های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش‌های صحرایی نر [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 19-30]
 • صمدی، مهدی تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی برکیناز تنظیم شده توسط پیام خارج سلولی (ERK) تام و فسفریله در عضله تاکننده شست پای موش های صحرایی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 117-126]

ض

 • ضیایی، ملیحه تاثیر تمرینات تعادلی در حین استراحت فعال بر بازیافت تعادل پویا در ورزشکار خسته تا مرز واماندگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]
 • ضیایی، منصوره تاثیر تمرینات تعادلی در حین استراحت فعال بر بازیافت تعادل پویا در ورزشکار خسته تا مرز واماندگی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 33-44]

ط

 • طاهری چادرنشین، حسین تاثیر فعالیت مقاومتی حاد بر سطوح سرمی برخی شاخص های التهابی و آسیب عضلانی در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 76-88]
 • طاهری چادرنشین، حسین اثر تعاملی مصرف ویتامین E همراه با تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی بر محتوای مغزی عامل رشد اندوتلیال عروقی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 19-30]
 • طاهری چادرنشین، حسین اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]
 • طاهری چادر نشین، حسین تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر میزان پروتئین شوک گرمایی 72 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-43]
 • طاهری نیا، منصوره انحناهای ستون فقرات در صفحه سهمی، شانه گرد و تیلت لگن در دختران کاراته‌کا و غیرورزشکار [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 77-86]
 • طسوجیان، احسان تاثیر هشت هفته ماساژ رفلکسولوژی کف پا بر تعادل و خطای حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 123-135]
 • طلوعی آذر، جواد تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-19]

ع

 • عباسی، صغری فعالیت الکتریکی عضلات شانه هنگام دور کردن اندام فوقانی در سطوح فرونتال و اسکپشن با سرعت و بار‌های مختلف [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 149-160]
 • عباسی، علی تأثیر بریس پروفیلاکتیک زانو بر آزمون های ایزوکنتیکی و عملکردی کشتی گیران نخبه، متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی به وسیله آتوگرافت تاندون همسترینگ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 9-18]
 • عباسی، علی بررسی غیرخطی پایداری دینامیک موضعی فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی پس از کشش ایستا و پویا در مردان فعال حین رکاب زدن [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 137-147]
 • عباسی، علی طراحی الگوی هوشمند استعدادیابی فوتبال بر اساس شاخص‌های اصلی و وزن‌دار حاصل از تحلیل سلسله مراتبی متغیرها بر پایه منطق فازی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 65-75]
 • عباسی دلویی، آسیه اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مهار کننده نیتریک اکساید بر آپلین بافت چربی در رت های نر سالمند [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 77-88]
 • عبدی، احمد اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مهار کننده نیتریک اکساید بر آپلین بافت چربی در رت های نر سالمند [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 77-88]
 • عبدی، هادی نقش تمرین هوازی در بیان پروتئین عامل مشتق از سلول استرومال آلفا و مرگ آپوپتوزی سلول‌های قلبی پس از انفارکتوس تجربی میوکارد [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 103-115]
 • عبدی حمزه کلایی، هدی پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 55-66]
 • عجم زیبد، محبوبه تاثیر فعالیت مقاومتی حاد بر سطوح سرمی برخی شاخص های التهابی و آسیب عضلانی در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 76-88]
 • عزیزی، محمد بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی - عروقی در دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 110-123]
 • عسکری، رویا تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایره ای بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 89-101]
 • عسکری، رویا اثر 8 هفته تمرینات هوازی با دو شدت متفاوت و مصرف مکمل آهن بر میزان ذخایر آهن و ظرفیت هوازی دختران دانشجو [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 98-111]
 • عیسی نژاد، امین تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 49-57]
 • عظیمی دخت، سید محمد علی تأثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 91-101]
 • علی آبادی، محمد بررسی آسیب های اندام فوقانی در بازیکنان هندبال و والیبال باشگاهی ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی های بدنی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 85-95]
 • علی اکبری بیدختی، مهدی اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص‌های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 112-124]
 • علی پور راز، میثم اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]
 • علی خانی، حسن تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های 12 تا 15 سال [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 47-59]
 • علی خانی، حسن مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 23-32]
 • علی خانی، محمد تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های 12 تا 15 سال [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 47-59]
 • علیزاده، مهدیه تاثیر ۸ هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن امنتین-1 بافت چربی احشایی رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-87]
 • عنبریان، مهرداد اثر خستگی ناشی از دویدن بر فعالیت برخی از عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکاء [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 9-22]
 • عنبریان، مهرداد مقایسه فعالیت ماهیچه نگاری عضلات پشتی بزرگ و ذوزنقه در دو روش تمرین قدرتی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 43-51]
 • عنبریان، مهرداد تأثیر حمل کوله‌پشتی با بارهای مختلف بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان همدان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 87-97]

غ

 • غزالیان، فرشاد تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف مکمل آویشن بر سطوح سرمی MCP-1 و مقاومت به انسولین مردان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 34-46]
 • غلامی، ماندانا تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف مکمل آویشن بر سطوح سرمی MCP-1 و مقاومت به انسولین مردان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 34-46]
 • غلامی اول، سارا تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا و پروتئین واکنشی C در زنان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 71-81]
 • غوره دان، لیدا مقایسه تأثیر مکمل یاری کربوهیدرات به تنهایی و کربوهیدرات با ال- آرژنین بر سطوح گلوکز و انسولین در فواصل زمانی برگشت به حالت اولیه پس از فعالیت هوازی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 21-30]

ف

 • فارسی، سیروس اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 154-167]
 • فیاض میلانی، رعنا تاثیر هم‌زمان تمرین استقامتی جسمانی و مغزی بر میزان خستگی و تحمل ورزشی افراد فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • فانی، فاطمه اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مهار کننده نیتریک اکساید بر آپلین بافت چربی در رت های نر سالمند [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 77-88]
 • فتاحی، زینب اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]
 • فتحی، ایمان اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 154-167]
 • فتحی، رزیتا تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر میزان پروتئین شوک گرمایی 72 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-43]
 • فتحی، مهرداد تاثیر 12 جلسه تمرین مقاومتی بر برخی از عوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 56-66]
 • فتحی، مهرداد تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا و پروتئین واکنشی C در زنان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 71-81]
 • فراتی، حجت تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان فوتبال مرد آماتور [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 68-77]
 • فرجاد پزشک، عباس تأثیر سفتی سطوح الاستیک پهن بر رفتاربیومکانیکی اندام تحتانی طی هاپینگ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 111-122]
 • فرج نیا، سارا تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • فرزانه، حسین بررسی ارتباط بین برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان 9 تا 11 سال بیرجند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 72-81]
 • فرشیدی، زهرا تأثیر تمرین هوازی فزآینده بر مقادیر آپلین و شاخص های التهابی زنان چاق [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 9-20]
 • فرهادی، حسن تأثیر مصرف هشت هفته مکمل قرص انار بر شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی در مردان دارای اضافه‌وزن غیر ورزشکار تحت تاثیر شدت‌های مختلف VO2max [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 31-41]
 • فرهپور، نادر فعالیت الکتریکی عضلات شانه هنگام دور کردن اندام فوقانی در سطوح فرونتال و اسکپشن با سرعت و بار‌های مختلف [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 149-160]
 • فشی، محمد تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 74-84]
 • فکور رشید، حسین اثر یک برنامه اصلاحی 6 هفته ای بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستای پسران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 52-66]
 • فلاح زاده، الهه تاثیر چهار شیوه تمرینی بر بیان ژن های آنژیوپویتین-1 و کانستاتین در بطن چپ موش های صحرایی نژاد ویستار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 8-19]
 • فلاح محمدی، ضیاء تاثیر حاد دویدن روی نوارگردان با سه شدت متفاوت بر عامل نوروتروفیک دوپامین مغزی در مخچه موش های صحرایی نر [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 19-28]
 • فلاح محمدی، ضیاء اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 27 پلاسمای خون در موش های صحرایی نر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-19]
 • فلاح محمدی، ضیاء تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر میزان پروتئین شوک گرمایی 72 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-43]
 • فلاح محمدی، ضیاء تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 70-82]
 • فنایی، حامد تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 45-55]
 • فنایی، حامد اثر تعاملی تمرینات مقاومتی، استقامتی و مصرف عصاره گزنه بر مقادیر آپلین پلاسمایی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی مبتلابه دیابت نوع یک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 72-84]
 • فؤادالدینی، محسن ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-19]
 • فولادیان، جواد بررسی ارتباط بین برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان 9 تا 11 سال بیرجند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 72-81]

ق

 • قابضی، سیمین تاثیر تمرینات استقامتی و مصرف کروسین بر سطوح سرمی آنزیم ‌های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی ماده فاقد تخمدان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 20-31]
 • قادری آلمانه، گلاله اثرات مثبت تمرینات مقاومتی فزآینده بر شاخص های مختلف آمادگی جسمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 31-42]
 • قادریان، مهدی تاثیر تمرینات طناب زنی بر کنترل پاسچر، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر دارای کف پای صاف [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 89-102]
 • قادریان، مهدی تأثیر 12 هفته تمرینات تراباند بر وضعیت زانو، زاویه Q و تعادل دردانش‌آموزان دارای زانوی پرانتزی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 19-33]
 • قاسمی، بهنام تأثیر 8 هفته تمرین با توپ تعادلی بر میزان عارضه لوردوز دانش آموزان پسر 15 تا 18 سال [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 35-44]
 • قاسمی، غلامعلی تأثیر 12 هفته تمرینات تراباند بر وضعیت زانو، زاویه Q و تعادل دردانش‌آموزان دارای زانوی پرانتزی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 19-33]
 • قاسمی، غلام علی تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-83]
 • قاسمی، غلام علی تاثیر تمرینات طناب زنی بر کنترل پاسچر، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر دارای کف پای صاف [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 89-102]
 • قاسم نیان، آقاعلی اثر 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی بر مقادیر پلاسماییIL-10 ،TNF-a ، مقاومت انسولین و نیمرخ چربی در نوجوانان پسر [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 43-54]
 • قدرت، لیلا تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی برکیناز تنظیم شده توسط پیام خارج سلولی (ERK) تام و فسفریله در عضله تاکننده شست پای موش های صحرایی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 117-126]
 • قراخانلو، رضا تأثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 91-101]
 • قراخانلو، رضا تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 74-84]
 • قراری عارفی، رضا تاثیر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا بر برخی از عوامل موثر بر سرعت رسوب گلبولهای قرمز خون در مردان جوان غیر فعال [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 74-83]
 • قرائت، علی مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 23-32]
 • قرائت، محمدعلی اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید برشاخص های عملکردی و خونی پاروزنان مرد نخبه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 135-144]
 • قربانی، امیر حسین تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های 12 تا 15 سال [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 47-59]
 • قربانیان، بهلول اثر 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی بر مقادیر پلاسماییIL-10 ،TNF-a ، مقاومت انسولین و نیمرخ چربی در نوجوانان پسر [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 43-54]
 • قربانیان، بهلول تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-19]
 • قره داغی، نیما تاثیر چهار هفته تمرین ویژه فوتبال بر عوامل آمادگی هوازی و آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال مرد باشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-33]
 • قره داغی، نیما تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • قلی جانی، فهیمه تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 121-133]
 • قمری هویدا، سیده سعادت تأثیر حمل کوله‌پشتی با بارهای مختلف بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان همدان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 87-97]
 • قنبرزراده، محسن تأثیر فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزش [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-57]
 • قنبری نیاکی، عباس اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص‌های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 112-124]

ک

 • کاشف، مجید مقایسه دو برنامه تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر میزان هایپرتروفی مرضی درون‌گرا و عملکرد قلبی بیماران پس از عمل جراحی پیوند شریان کرونر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 9-20]
 • کاظمی، معصومه تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 29-37]
 • کاظم زاده، یاسر تاثیر استفاده از مکمل اکسیژن در وهله های ریکاوری بر پاسخ لاکتات و اسیدیته خون در شناگران تمرین کرده جوان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 81-90]
 • کاویانی نجف آبادی، رسول مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-57]
 • کتابچی، جعفر مقایسه تأثیر تمرینات قدرتی عضلات دورکننده و چرخاننده خارجی هیپ و تمرینات تعادلی بر درد و عملکرد افراد مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 99-109]
 • کرجی بانی، منصور تاثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی مردان غیرفعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-140]
 • کردی، محمدرضا تاثیر چهار هفته تمرین ویژه فوتبال بر عوامل آمادگی هوازی و آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال مرد باشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-33]
 • کردی، محمدرضا پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 55-66]
 • کردی، محمدرضا تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • کردی، محمد رضا تاثیر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا بر برخی از عوامل موثر بر سرعت رسوب گلبولهای قرمز خون در مردان جوان غیر فعال [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 74-83]
 • کردی، محمد رضا تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 9-18]
 • کردی، محمد رضا اثر تمرین استقامتی قبل و بعد از القای آلزایمر بر میزان اینترلوکین 1 بتا و پروتئین متصل شونده به عنصر پاسخگو به cAMP (CREB) در هیپوکمپ موش های نر نژاد ویستار [(مقالات آماده انتشار)]
 • کردی، محمد رضا تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن Apaf-1 و کاسپاز 3 در موش‌های مبتلا به سرطان پستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، اسحق تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 42-51]
 • کریمی، امیر اثر غوطه‌وری در آب سرد متعاقب یک جلسه تمرین ووشو بر محیط آنابولیکی بدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، محمد اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر سطوح سروتونین و دوپامین سرم زنان چاق غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 73-83]
 • کریمی، نیلوفر ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 21-34]
 • کشوری، مریم اثر دو روش تمرینی بر برخی نشانگرهای سیستم ایمنی در ورزشکاران نوجوان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 55-65]
 • کلانتری، مهسا اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]
 • کمالی، عاطفه تأثیر 8 هفته تمرین با توپ تعادلی بر میزان عارضه لوردوز دانش آموزان پسر 15 تا 18 سال [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 35-44]
 • کوشکی، مریم تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن GAP-43 و CAP-1 در بافت مخچه موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 57-65]
 • کوشکی جهرمی، مریم رابطه فعالیت ورزشی در دوران قبل از بارداری با فعالیت ورزشی دوران بارداری و تعیین مهم ترین دوره پیش بینی کننده فعالیت ورزشی دوران بارداری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 38-46]
 • کوهپایه، زهرا اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 154-167]

گ

 • گایینی، عباسعلی تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن GAP-43 و CAP-1 در بافت مخچه موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 57-65]
 • گائینی، عباسعلی تاثیر چهار هفته تمرین ویژه فوتبال بر عوامل آمادگی هوازی و آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال مرد باشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-33]
 • گائینی، عباسعلی پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 55-66]
 • گائینی، عباسعلی مقایسه دو برنامه تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر میزان هایپرتروفی مرضی درون‌گرا و عملکرد قلبی بیماران پس از عمل جراحی پیوند شریان کرونر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 9-20]
 • گائینی، عباسعلی تأثیر تمرین هوازی فزآینده بر مقادیر آپلین و شاخص های التهابی زنان چاق [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 9-20]
 • گائینی، عباسعلی تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 9-18]
 • گائینی، عباسعلی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن Apaf-1 و کاسپاز 3 در موش‌های مبتلا به سرطان پستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرگین کرجی، زینب تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 140-151]
 • گلپریان، مجتبی مقایسه فعالیت ماهیچه نگاری عضلات پشتی بزرگ و ذوزنقه در دو روش تمرین قدرتی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 43-51]

ل

 • لطافت کار، امیر نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری پهن داخلی مایل به پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی در ورزشکاران با و بدون سندرم درد کشککی- رانی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 63-72]
 • لطافت کار، امیر اثر بخشی برنامه تمرینی کنترل جهت حرکت بر دقت بازسازی سر، درد و ناتوانی در زنان دارای گردن درد مزمن غیراختصاصی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 73-83]
 • لطافت کار، امیر تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک بر کنترل وضعیتی پویا و زمانبندی فعالیت عضلات منتخب در ساق پای زنان دارای بی ثباتی مچ پا [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 161-171]
 • لطفی، نوید اثر دماهای محیطی مختلف بر سطوح سایتوکین‌های پیش‌التهابی و شاخص استرس اکسایشی در کشتی گیران نوجوان [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 21-30]
 • لطفی، نوید اثر غوطه‌وری در آب سرد متعاقب یک جلسه تمرین ووشو بر محیط آنابولیکی بدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • لطیفی، سپیده بررسی اثر بافت های نرم در اندازه گیری زاویه کایفوز سینه ای بوسیله کایفومتر ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 67-76]
 • لومباردی، جیوانی اثر شدت های مختلف فعالیت حاد و مزمن هوازی بر مسیر پیام رسان اینفالامازومNLRP3 ، TLR4 و سطوح سایتوکاین های التهابی در مردان جوان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 116-130]

م

 • مازنی، علی اصغر مقایسه توان هوازی، توان بی هوازی، شاخص توده بدن و درصد توزیع چربی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-91]
 • مازنی، علی اصغر تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 9-21]
 • متین همایی، حسن تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 23-37]
 • متین همائی، حسن تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 45-55]
 • مجتهدی، حسین تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بعضی از شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کاشان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 90-100]
 • محیر گیگلو، عظیمه تاثیرتمرین هوازی حاد با دو شدت متفاوت بر تغییرات شاخص‌های آسیب میوکارد در مردان میانسال غیرورزشکار [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 139-149]
 • محمدی، امین تاثیر تمرینات استقامتی و مصرف کروسین بر سطوح سرمی آنزیم ‌های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی ماده فاقد تخمدان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 20-31]
 • محمدی، علی اصغر مقایسه توان هوازی، توان بی هوازی، شاخص توده بدن و درصد توزیع چربی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-91]
 • محمدی مقدم، احمد آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 35-51]
 • محمدنیا احمدی، محسن تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر تغییرات قدرت و وزن عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی در موش های صحرایی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 145-158]
 • محمودی، فاطمه تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر هورمون های نسفاتین-1 و نوروپپتید Y در مردان چاق کم تحرک [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 99-111]
 • میر، احسان تاثیر 12 جلسه تمرین مقاومتی بر برخی از عوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 56-66]
 • میر، احمد تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 45-55]
 • میرجوادی، سید رضا تاثیر استفاده از مکمل اکسیژن در وهله های ریکاوری بر پاسخ لاکتات و اسیدیته خون در شناگران تمرین کرده جوان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 81-90]
 • میردار، شادمهر تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]
 • میردار، شادمهر تاثیر یک دوره شنای زیر بیشینه بر بیان ژن مبدل و فعال کننده پیام رونویسی-3 ریه رت های ویستار متعاقب کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو (NNK) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 125-134]
 • میردار هریجانی، شادمهر تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان موش های صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-18]
 • میردار هریجانی، شادمهر تأثیر یک دوره تمرین تناوبی همراه با مکمل پرسیاوشان بر سطوح پروتئین سرفکتانت (SP-A) ریه رت‌های نر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 50-61]
 • میردار هریجانی، شادمهر تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 140-151]
 • میرزایی، بهمن اثر دماهای محیطی مختلف بر سطوح سایتوکین‌های پیش‌التهابی و شاخص استرس اکسایشی در کشتی گیران نوجوان [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 21-30]
 • میرزایی، بهمن اثر مکمل دهی ترکیبی کراتین، گلوتامین و تورین بر پاسخ شاخص های آسیب عضلانی و کبدی ناشی از فعالیت ورزشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 67-79]
 • میرزایی، سعید اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 27 پلاسمای خون در موش های صحرایی نر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-19]
 • میرزا آقاجانی، آسیه تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های 12 تا 15 سال [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 47-59]
 • میرزا آقاجانی، آسیه مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 23-32]
 • میرزایان شانجانی، ساناز تاثیر استفاده از مکمل اکسیژن در وهله های ریکاوری بر پاسخ لاکتات و اسیدیته خون در شناگران تمرین کرده جوان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 81-90]
 • میرزایی تکمیل، مریم اثر غوطه‌وری در آب سرد متعاقب یک جلسه تمرین ووشو بر محیط آنابولیکی بدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرشفیعی، سیدعباس تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 121-133]
 • میرمحمدرضایی، فرشته اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون‌های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش‌های صحرایی نر [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 19-30]
 • مرندی، سید محمد تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 58-67]
 • مرندی، سید محمد تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 29-37]
 • مرندی، سید محمد اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-20]
 • مرندی، سید محمد مقایسه اثر شدت های مختلف دهیدراسیون بر قدرت ایزومتریک، توان بی هوازی و استقامت عضلانی زنان فعال [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 42-54]
 • مزارعی، ابراهیم مقایسه تأثیر آب درمانی و فیزیوتراپی بر درد زانو، خشکی صبحگاهی، فعالیت های روزانه، عملکرد ورزشی و فعالیت های تفریحی ورزشکاران مرد مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 95-109]
 • مسلمی پور، فرید تاثیر 8 هفته تمرینات ریووفلکس اکستریم بر برخی شاخص‌های انعقادی در زنان بزرگسال [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 43-53]
 • مسلمی پور، وحیده تاثیر 8 هفته تمرینات ریووفلکس اکستریم بر برخی شاخص‌های انعقادی در زنان بزرگسال [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 43-53]
 • مشتاقیان، سید جمال اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-20]
 • معرفتی، حمید تأثیر یک دوره تمرین استقامتی توام با تزریق تستوسترون بر مقادیر کمرین و آپلین رت های دچار ایسکمی قلبی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-41]
 • معمار، رغد مقایسه کنترل پاسچر پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 102-113]
 • معمار، رغد تاثیر 4 هفته تمرین مهارت پرش عمودی بر تغییرپذیری نیروهای عکس‌العمل زمین در اجرای پرش عمودی در مردان جوان فعال [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 123-135]
 • معمارباشی، عباس ارزیابی تاثیر برنامه غذایی رایانه ای بر برخی از ویژگی های پیکرسنجی و عملکردی ورزشکاران بدن ساز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 67-75]
 • معمارباشی، عباس ملاتونین ممکن است اثرات نامطلوبی بر کوفتگی عضلانی تاخیری داشته باشد [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 127-140]
 • معمارباشی، فاطمه ملاتونین ممکن است اثرات نامطلوبی بر کوفتگی عضلانی تاخیری داشته باشد [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 127-140]
 • معینی، مسعود تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن فسفاتیدیل اینوزیتول کیناز-3 بطن چپ و مقاومت به انسولین در رت های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 48-58]
 • معینی نجف آبادی، علی اثر مکمل دهی ترکیبی کراتین، گلوتامین و تورین بر پاسخ شاخص های آسیب عضلانی و کبدی ناشی از فعالیت ورزشی تناوبی شدید در مردان تمرین کرده [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 67-79]
 • مقاسم کاکی، محمد بررسی ارتباط بین برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان 9 تا 11 سال بیرجند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 72-81]
 • مقرنسی، مهدی تأثیر یک دوره تمرین استقامتی توام با تزریق تستوسترون بر مقادیر کمرین و آپلین رت های دچار ایسکمی قلبی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-41]
 • مقرنسی، مهدی ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 9-19]
 • مقرنسی، مهدی اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 95-107]
 • مقرنسی، مهدی تاثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی مردان غیرفعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-140]
 • ملکی، شکوفه تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مکمل یاری دارچین بر سطوح پلاسمایی لپتین و آدیپونکتین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 132-142]
 • ممبینی، امین اثر یک دوره تمرین شنا بر کیفیت اسپرماتوژنز مایع سیمن و وضعیت فشار اکسایشی بیضه در موشهای چاق [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 65-73]
 • منتظری فر، فرزانه تاثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی مردان غیرفعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-140]
 • منصوری عجول، عطیه اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]
 • منظمی، امیرحسین اثر حاد کشش ایستا، بالستیک و PNF بر عملکرد پرش عمودی، چابکی و دوی سرعت در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-46]
 • منظمی، امیر عباس اثر حاد کشش ایستا، بالستیک و PNF بر عملکرد پرش عمودی، چابکی و دوی سرعت در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-46]
 • منظمی، سجاد اثر حاد کشش ایستا، بالستیک و PNF بر عملکرد پرش عمودی، چابکی و دوی سرعت در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-46]
 • منفرد، آزیتا اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 95-107]
 • مینونژاد، هومن پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 114-122]
 • مینونژاد، هومن بررسی اثر بافت های نرم در اندازه گیری زاویه کایفوز سینه ای بوسیله کایفومتر ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 67-76]
 • مهجور، مهدی مقایسه 6 هفته کنزیوتیپ و رفلکسولوژی کف پا بر شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 57-66]
 • مهدوی راد، علی تاثیر 8 هفته درس تربیت بدنی عمومی(1) در نوبت صبح و عصر بر درصد چربی بدن، توان هوازی و نیمرخ لیپیدی سرم دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 23-33]
 • مهرشاد، ناصر تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-83]
 • مهمان دوست، رامین اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون‌های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش‌های صحرایی نر [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 19-30]
 • موثقی، فرزانه تاثیر فعالیت برون‌گرا حاد آسیب‌زا با سرعت انقباض بالای عضله بازکننده زانوی پای برتر بر شاخص‌های آسیب عضلانی و کنترل قامت دختران جوان تمرین‌کرده [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 53-63]
 • موحدی، احمد رضا تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بعضی از شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کاشان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 90-100]
 • موحدیان عطار، احمد تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 29-37]
 • موسوی، سیده عصمت رابطه فعالیت ورزشی در دوران قبل از بارداری با فعالیت ورزشی دوران بارداری و تعیین مهم ترین دوره پیش بینی کننده فعالیت ورزشی دوران بارداری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 38-46]
 • موسوی، نرگس تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان موش های صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-18]
 • موسوی، نرگس تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]
 • موسوی گیلانی، سید رضا تاثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی مردان غیرفعال [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-140]
 • مومنی، سمیه تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک بر کنترل وضعیتی پویا و زمانبندی فعالیت عضلات منتخب در ساق پای زنان دارای بی ثباتی مچ پا [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 161-171]

ن

 • نیازی نژاد، نسرین تاثیر تمرین مقاومتی با زمان بندی خطی و غیر‌خطی بر قدرت و استقامت عضلانی دختران نوجوان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 59-71]
 • ناظم، فرزاد اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-20]
 • ناظم، فرزاد اعتبار ساختاری و همزمان مقیاس درک فشار کار بدنی تصویری (OMNI) در افراد نوجوان ناشنوا هنگام فعالیت زیربیشینه و درمانده ساز [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 20-30]
 • ناظمیان، سمانه تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اندوتلین-1 و ANP زنان چاق [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 89-97]
 • نجاتیان، مصطفی مقایسه دو برنامه تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر میزان هایپرتروفی مرضی درون‌گرا و عملکرد قلبی بیماران پس از عمل جراحی پیوند شریان کرونر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 9-20]
 • نخستین روحی، بابک تاثیرتمرین هوازی حاد با دو شدت متفاوت بر تغییرات شاخص‌های آسیب میوکارد در مردان میانسال غیرورزشکار [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 139-149]
 • نخودچی، نادر تأثیر بریس پروفیلاکتیک زانو بر آزمون های ایزوکنتیکی و عملکردی کشتی گیران نخبه، متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی به وسیله آتوگرافت تاندون همسترینگ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 9-18]
 • نصیری، اسماعیل تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 49-57]
 • نصرابادی، شهناز اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 109-120]
 • نصیرزاده، علی رضا بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-90]
 • نظری، حسین تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 70-82]
 • نعمتی، جواد تاثیر فعالیت برون‌گرا حاد آسیب‌زا با سرعت انقباض بالای عضله بازکننده زانوی پای برتر بر شاخص‌های آسیب عضلانی و کنترل قامت دختران جوان تمرین‌کرده [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 53-63]
 • نعمتی، جواد تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی برکیناز تنظیم شده توسط پیام خارج سلولی (ERK) تام و فسفریله در عضله تاکننده شست پای موش های صحرایی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 117-126]
 • نعمتی، جواد تأثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن GAP-43 و CAP-1 در بافت مخچه موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 57-65]
 • نقیبی، سعید تاثیر ۸ هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن امنتین-1 بافت چربی احشایی رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-87]
 • نقدی، ناصر تأثیر دویدن روی نوارگردان با شدت کم بر بیان ژن های PGC-1α، FNDC5 و BDNF درهیپوکامپ موش های صحرایی نر [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 91-101]
 • نقی زاده، حسن تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 23-37]
 • نیکبخت، مسعود تاثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 و ژنSRF عضلات اسکلتی تند و کند انقباض در رت های نر نژاد ویستار [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 103-115]
 • نیکبخت، مسعود تأثیر پتانسیل پس فعال‌سازی در زمان‌های استراحتی متفاوت بر توان انفجاری دختران ورزشکار [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 46-57]
 • نیکدل، مهسا اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند غیرفعال [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 68-79]
 • نیکرو، حسین اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 152-163]
 • نیکزاد، محمدباقر تاثیر یک دوره شنای زیر بیشینه بر بیان ژن مبدل و فعال کننده پیام رونویسی-3 ریه رت های ویستار متعاقب کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو (NNK) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 125-134]
 • نیکو، محمدرضا نسبت فعالیت ماهیچه‌نگاری پهن داخلی مایل به پهن خارجی حین آشفتگی وضعیتی در ورزشکاران با و بدون سندرم درد کشککی- رانی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 63-72]
 • نمازی، آسیه تحلیل فضایی رابطه بین نمایه توده بدن و تیپ بدنی با شاخص‌های محیطی در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 34-49]
 • نوبهار، معصومه تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 140-151]
 • نوری، رضا تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن Apaf-1 و کاسپاز 3 در موش‌های مبتلا به سرطان پستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری، محمدحسین طراحی الگوی هوشمند استعدادیابی فوتبال بر اساس شاخص‌های اصلی و وزن‌دار حاصل از تحلیل سلسله مراتبی متغیرها بر پایه منطق فازی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 65-75]
 • نورسته، علی اصغر مقایسه ثبات پاسچرال بازیکنان فوتبال با و بدون آسیب مزمن مچ پا در آزمون عملکردی پرش- فرود [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 67-77]
 • نورسته، علی اصغر تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های 12 تا 15 سال [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 47-59]
 • نورسته، علی اصغر بررسی آسیب های اندام فوقانی در بازیکنان هندبال و والیبال باشگاهی ایران و ارتباط آن با برخی ویژگی های بدنی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 85-95]
 • نورشاهی، مریم تأثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی شناگران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 113-123]
 • نوروزیان، منیژه اثـر 6 هفته تمـرین تای‌چـی بـر مقادیـر سرمی عامـل نکروز کننـده تومور آلفـا و کیفیـت خواب زنان با عارضه سکته مغزی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 9-18]

و

 • وحیدیان، مجید اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 95-107]
 • وحیدیان رضازاده، مجید اثر تعاملی تمرینات مقاومتی، استقامتی و مصرف عصاره گزنه بر مقادیر آپلین پلاسمایی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی مبتلابه دیابت نوع یک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 72-84]
 • وکیلی، جواد تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان چاق [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 78-88]
 • وکیلی، جواد مقایسه تأثیر‌ یک هفته مکمل‌سازی سیترولین-مالات، ال-آرژنین و مکمل ترکیبی بر شاخص‌های فشار سوخت و سازی و عملکرد مردان کشتی‌گیر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 20-32]

ه

 • هادی، فرانک تاثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 و ژنSRF عضلات اسکلتی تند و کند انقباض در رت های نر نژاد ویستار [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 103-115]
 • هدایتی، مهدی تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]
 • هدایتی، مهدی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی همراه با مکمل پرسیاوشان بر سطوح پروتئین سرفکتانت (SP-A) ریه رت‌های نر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 50-61]
 • هدایت پور، نصرت الله تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 9-21]
 • همت فر، احمد مقایسه تأثیر مکمل یاری کربوهیدرات به تنهایی و کربوهیدرات با ال- آرژنین بر سطوح گلوکز و انسولین در فواصل زمانی برگشت به حالت اولیه پس از فعالیت هوازی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 21-30]
 • همت فر، احمد اثر حاد کشش ایستا، بالستیک و PNF بر عملکرد پرش عمودی، چابکی و دوی سرعت در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-46]
 • همت فر، احمد تأثیرتمرینات ورزشی هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 102-115]
 • هوانلو، فریبرز تأثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی شناگران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 113-123]
 • هوانلوو، فریبرز تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک بر کنترل وضعیتی پویا و زمانبندی فعالیت عضلات منتخب در ساق پای زنان دارای بی ثباتی مچ پا [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 161-171]
 • هوسپیان، آنیا تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 58-67]
 • هوسپیان، ولگا تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 58-67]

ی

 • یعقوبی، حسین مقایسه 6 هفته کنزیوتیپ و رفلکسولوژی کف پا بر شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 57-66]
 • یعقوبی، علی اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 27 پلاسمای خون در موش های صحرایی نر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-19]
 • یعقوبی، علی تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر میزان پروتئین شوک گرمایی 72 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-43]
 • یکتایار، مظفر افزایش توانایی آپوپتیک سلول‌های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 66-76]
 • یوسفی، ابوالفضل نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران در پست های مختلف [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 45-57]
 • یوسفی، محمدرضا تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و 4 هفته بی تمرینی بر غلظت گلوکز ناشتا، انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله شده سرم خون موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 55-64]
 • یوسفی، محمد رضا اثر تعاملی مصرف ویتامین E همراه با تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی بر محتوای مغزی عامل رشد اندوتلیال عروقی [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 19-30]