تغییر ترتیب انتشار نشریه

 

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی می رساند نشریه علمی "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" طبق اخذ موافقت از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور از ابتدای سال 1400 به صورت فصلنامه منتشر خواهد گردید.