شایسته است نویسندگان محترم، نکات زیر را هنگام تهیه و ارسال مقاله رعایت نمایند:

  1- مقاله از طریق پایگاه الکترونیکی مجله به آدرس: https://jpsbs.birjand.ac.ir/ ارسال گردد.

  2- فرم تعهد نویسندگان و تعارض منافع با دقت مطالعه شده و به امضای کلیه نویسندگان مقاله برسد و سپس از طریق سامانه نشریه هنگام ثبت نام و ارسال مقاله، ارسال گردد. بدیهی است فرآِیند ارزیابی مقاله در صورتی شروع خواهد شد که فرم فوق الاشاره توسط نشریه واصل گردد.

  3- مقاله دقیقا مطابق راهنمای نویسندگان و با رعایت کامل اصول نگارش مقالات علمی و قواعد دستور زبان فارسی (و انگلیسی در مورد چکیده) تایپ و ارسال شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا فایل راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید.

 4- با توجه به لزوم صیانت از تالیفات پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی، و با عنایت به قانون«پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و تاکیدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، از این پس تمامی نویسندگان مقالات، موظفند گواهی همانندجویی مقاله ارسالی خود را از سامانه همانندجو یا سمیم نور با بارگذاری کل مقاله اخذ و در زمان ارسال مقاله در سایت نشریه بارگذاری نمایند.

 بدیهی است عدم ارائه گواهی همانندجویی از پایگاه های مذکور و یا همپوشانی زیاد سبب عدم بررسی و پذیرش مقاله شده و مسئولیت صحت گواهی ارائه شده به طور کامل بر عهده نویسنده مسئول مقاله است. لازم به ذکر است هزینه همانندجویی به عهده شخص نویسنده می باشد. شناسه و ایمیل مورد نیاز جهت اخذ گواهی از سامانه همانندجو به شرح ذیل است:

 شناسه: ABUUEV

 ایمیل: mafzalpour@birjand.ac.ir

جهت اخذ گواهی از سامانه سمیم نور نویسندگان لازم است به صفحۀ گواهی اصالت متن سمیم نور مراجعه نموده و در قسمت گیرنده گواهی پست الکترونیک نشریه (jpsbs.birjand@gmail.com) را وارد کنند و سپس مقاله خود را از این طریق ارسال نمایند.

**نشریه "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 **به اطلاع نویسندگان محترم می رساند پیرو ابلاغیه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاون محترم پژوهشی وزارت عتف و مصوبه شورای نشریات دانشگاه بیرجند، از ابتدای تیرماه 1401، مبلغ 200,000 تومان (دویست هزار تومان) از نویسندگانی که مقالات آن ها برای انتشار در نشریه پذیرفته شده باشد؛  اخذ خواهد گردید.

ساختار نگارشی مقالات مروری برای نشریه علمی مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 

ساختار نگارشی مقاله مروری مطابق با "راهنمای نویسندگان برای نشریه علمی مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" که در بالا آمده است می باشد و باید از قسمت های زیر تشکیل شده باشد:

 

1-چکیده فارسی و انگلیسی (خلاصه ای از مقدمه، محورهای موضوعی مقاله، جمع بندی و ارائه چشم اندازهای پژوهشی)

 

2-مقدمه شامل خلاصه ای از مبانی نظری و تجربی برای ارائه یک رویکرد جدید علمی، خلق یا به چالش کشیدن یک فرضیه و معرفی چهارچوب، جهت و مسیری که مقاله برای رسیدن به هدف مورد نظر اتخاذ کرده است

 

3-محورهای موضوعی مقاله با رعایت انسجام مطالب در هر محور و بین محورها

 

4-جمع بندی

 

5-ارائه چشم اندازهای پژوهشی

 

6-منابع

 * در مقالات مروری، از منابع اصلی و مرتبط با موضوع مقاله باید حداقل 10 درصد از نویسنده اصلی و یا 20 درصد از مجموع نویسندگان مقاله باشد.