تماس با ما

دفتر نشریه

 نشانی دفتر نشریه: بیرجند- دانشگاه بیرجند- پردیس شوکت آباد- دانشکده علوم ورزشی

پست الکترونیک: jpsbs.birjand@gmail.com


CAPTCHA Image