اهداف و چشم انداز

 

ماموریت نشریه  "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش"

نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش (JPSBS) آثار علمی و داوری شده را منتشر می کند و رویکرد اصلی مجله کمک به افزایش عملکرد  ورزشکاران،  و توسعه سطح سلامتی و بهداشت عموم افراد جامعه می باشد. بدین منظور نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش  (JPSBS) تحقیقات علمی اصیل و  مطالعات علمی را منتشر می کند که دربرگیرنده  بینش جدید در مورد فیزیولوژی ورزشی، عملکرد ورزشی، تغذیه ورزشی، متابولیسم ورزشی، علم تمرین، طب ورزشی، و فعالیت بدنی و تندرستی باشند. ضمن آنکه انتشار تحقیقات اصیل با موضوعات انسانی مورد تأکید این نشریه است، مطالعات مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی نیز  در دستور کار نشریه می باشد  و سعی دست اندرکاران این نشریه بر آن است که به ارتقاء دانش متخصصین فیزیولوژی ورزش و سایر اندیشمندان حوزه  ورزش کمک شود.

  نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش  (JPSBS) سالانه 4 شماره در ماه های فروردین، تیر، مهر و دی منتشر می کند.

اهداف نشریه "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش"

  •   انتشار و معرفی یافته‌های نوین علمی به محققین، مربیان و ورزشکاران منظور توسعه مرزهای دانش علوم ورزشی

  • کاربردی کردن دانش با انتقال دستاوردهای  نظری و کاربردی متخصصین به جامعه و تبادل آموخته‌ها و تجربیات  بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه علوم ورزشی

  • ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی

  • کمک به توسعه دانش در حیطه های فیزیولوژی ورزشی، تغذیه ورزشی، طب ورزشی و ... و نهادینه کردن پژوهش در کشور

  •  تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور

  •  کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم ورزشی

چشم انداز نشریه "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش"

  •  نمایه شدن در پایگاه اطلاعات علمی Scopous