مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه بیرجند  منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه " فیزیولوژی ورزش"می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همانندجو  بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه در تاریخ 1394/03/20 مجوز علمی- پژوهشی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نموده است و همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردد و در آخرین ارزیابی این پایگاه توانسته است کیفیت Q3 و ضریب تاثیر0/070 را کسب نماید. در این نشریه مقالات پژوهشی و مروری در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی می رساند نشریه علمی "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" در جدیدترین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)موفق شده است که در لیست نشریات هسته پایگاه مذکور قرار بگیرد.

 

سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند پیرو ابلاغیه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاون محترم پژوهشی وزارت عتف و مصوبه شورای نشریات دانشگاه بیرجند، از ابتدای تیرماه 1401، مبلغ 200,000 تومان (دویست هزار تومان) از نویسندگانی که مقالات آن ها برای انتشار در نشریه پذیرفته شده باشد؛ اخذ خواهد گردید.

 

هزینه اشتراک

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 

سیاست های دسترسی باز

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی SES می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

  

سیاست های انتشار

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

 

ویژگی های اصلی نشریه

 • صاحب امتیاز : دانشگاه بیرجند
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • نوع مقالات مورد پذیرش : پژوهشی - مروری
 • زبانفارسی به همراه چکیده و اطلاعات کتاب شناختی انگلیسی
 • نوع اعتبار: علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • نوع داوری: دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 7 ماه
 • بازه زمانی بررسی اولیه مقالاتحداکثر  12 روز
 • نوع انتشار: چاپی/ الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار: هزینه ای برای بررسی مقاله اخذ نمی گردد. هزینه انتشار مقالات پذیرفته شده از ابتدای تیرماه 1401، مبلغ 200,000 تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
 • درجه کیفی : Q3 (نشریات هسته)
 • سال آغاز انتشار: بهار و تابستان 1392
 • نرخ پذیرش مقالات: 24 درصد
 • دسترسی به متن مقالاتدسترسی باز

 

آدرس تماس

نام نشریه: مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

ناشر: دانشگاه بیرجند

وبسایت:  https://jpsbs.birjand.ac.ir/

ایمیل نشریه:  jpsbs.birjand@gmail.com

ایمیل سردبیر:   afzalpour.me@gmail.com

ایمیل ویراستار: afzalpour.megmail.com

 ایمیل ویراستار: m_mogharnasiyahoo.com

ایمیل ویراستار انگلیسی: silbeigibirjand.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی: mahtabnasseh@yahoo.com