به استحضار پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند:

فصلنامه "مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" در جدیدترین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)موفق شده است که در لیست نشریات هسته پایگاه مذکور قرار بگیرد. این لیست شامل مجموعه ای از مجلات برتر در حوزه های موضوعی مختلف است که توسط گروهی از متخصصان رشته‌های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار می گیرد. معیارهای بکارگرفته شده در این ارزیابی متضمن کیفیت بالای نشریه از نظر محتوای علمی آن است. شاخص هایی همچون به روز بودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته ها، خوانایی و کیفیت علمی، روش شناسی دقیق، ارائه فهم‌پذیر داده‌ها، بحث منطقی، استدلال دقیق و شیوه نتیجه‌گیری همگی در انتخاب نشریه مد نظر قرار گرفته اند.