لیست داوران نشریه در سال 1400 (به ترتیب حروف الفبا)

نام و نام خانوادگی

سمت/ وابستگی سازمانی

لینک عضویت در پابلونز

محمد اسماعیل افضل پور

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

 

محسن اکبرپور

عضو هیات علمی دانشگاه قم

 

هادی اکبری

عضو هیات علمی دانشگاه زابل

 

کریم آزالی علمداری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

https://publons.com/researcher/3773640/karim-azali-alamdari/

سید محسن آوندی

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

 

محمد جواد پوروقار

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

 

مقصود پیری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

 

مرضیه ثاقب جو

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

 

محسن جعفری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

 

علی حسنی

عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود

 

امیرحسین حقیقی

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

 

ندا خالدی

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

 

امین دشتیان

دکتری فیزیولوژی ورزشی

 

عصمت رشیدی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی  کاشمر

https://publons.com/researcher/4617451/esmat-rashidi/

محمد رضا رمضان پور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 

جلیل رییسی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

 

نبی شمسائی

عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

 

داریوش شیخ الاسلامی وطنی

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

 

عباس صالحی کیا

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

صدیقه طاهرزاده

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان

https://publons.com/researcher/4413702/sedigheh-taherzadeh/

حسین طاهری چادرنشین

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

https://publons.com/dashboard/summary/

رویا عسکری

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

 

ماندانا غلامی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 

محمد فشی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

ضیاء فلاح محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3640754/ziya-fallahmohammadi/

آقاعلی قاسم نیان

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

 

الهام قاسمی

عضو هیات علمی دانشگاه زابل

https://publons.com/dashboard/summary/

بهلول قربانیان

عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

علی گرزی

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

 

محسن محمدنیا احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

 

محمد مسافری ضیاءالدینی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/2346702/mohammad-mosaferi-ziaaldini/

مهدی مقرنسی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

https://publons.com/researcher/4413417/mehdi-mogharnasi/

شیلا نایبی فر

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حسن نقی زاده

عضو هیات علمی دانشگاه اردکان

 

مجید وحیدیان رضازاده

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

معصومه هلالی زاده

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 

لیست داوران نشریه در سال 1399 (به ترتیب حروف الفبا)

نام و نام خانوادگی

سمت/ وابستگی سازمانی

کریم آزالی علمداری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

محمد اسماعیل افضل پور

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

محسن اکبرپور

عضو هیات علمی دانشگاه قم

صادق امانی

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

سید محسن آوندی

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

خدیجه ایراندوست

عضو هیات علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

شهنار بمبئی چی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

محمدجواد پور وقار

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

اصغر توفیقی

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

مرضیه ثاقب جو

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

صادق چراغ بیرجندی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

سیروس چوبینه

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

زهرا حجتی ذی دشتی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رستگار حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه کرمانشاه

علی‌رضا حسینی کاخک

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

کاظم خدایی

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

امین دشتیان

دکتری فیزیولوژی ورزشی

جلیل رئیسی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

محمد علی سماواتی شریف

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

محمد شبانی

عضو هیات علمی دانشگاه کاشمر

داریوش شیخ الاسلامی وطنی

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

عباس صالحی کیا

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسین طاهری چادرنشین

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

رویا عسکری

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

سید رضا عطارزاده حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

محمد فشی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

آقاعلی قاسم نیان

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

الهام قاسمی

دکتری فیزیولوژی ورزشی

علی اصغر مازنی

عضو هیات علمی دانشگاه کاشمر

محسن محمد نیا احمدی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

محمد مسافری ضیاء الدینی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

مهتاب معظمی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

مهدی مقرنسی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

فرزاد ناظم

عضو هیات علمی دانشگاه بو علی سینا

احمد همت فر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

جواد وکیلی

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز