دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. اثر غوطه‌وری در آب سرد متعاقب یک جلسه تمرین ووشو بر محیط آنابولیکی بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22077/jpsbs.2019.1704.1428

نوید لطفی؛ مریم میرزایی تکمیل؛ امیر کریمی


3. بررسی وضعیت آمادگی جسمانی و تدوین نورم استاندارد زنان و مردان سنین 18 تا 60 سال شهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22077/jpsbs.2020.3680.1582

محمد اسماعیل افضل پور؛ سعید ایل بیگی؛ فاطمه چدانی؛ حسین قدیمی؛ محمد شریعت زاده


4. تاثیر مدت زمان دویدن بر تکثیر سلولی در هیپوکمپ موشهای صحرایی بالغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22077/jpsbs.2020.3347.1555

سید ابراهیم حسینی؛ آرزو تبریزی؛ شیما مجتهدی


5. تأثیر تمرینات مقاومتی با و بدون انسداد عروقی بر سطوح سرمی برخی هورمون‌های آنابولیکی و کاتابولیکی در دختران فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22077/jpsbs.2020.3341.1553

مهسا پرسش؛ عبدالحمید حبیبی؛ سعید احمدی براتی؛ یگانه فیضی


6. تأثیر شدت های مختلف فعالیت هوازی قبل از مصرف گلوگز بر سختی شریانی مرکزی متعاقب آن در زنان فعال و غیر فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22077/jpsbs.2021.3959.1609

عادل دنیایی؛ فاطمه سادات تقی آبادی؛ فرهاد غلامی


7. تاثیر حاد استنشاق اکسیژن قبل از رقابت کاراته بر بازیافت ظرفیت تامپونی و عملکرد مردان کاراته حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

10.22077/jpsbs.2021.4157.1621

محمد یوسفی؛ محمد فشی؛ افشار جعفری


8. تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر بعضی عوامل بیوژنز میتوکندریایی در موش‌‌های صحرایی نر جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1400

10.22077/jpsbs.2021.4140.1620

محمد جواد شفاهی؛ محسن ثالثی؛ رسول رضائی؛ فرهاد دریانوش


9. تاثیر تمرینات تداومی بر سطوح پلاسمایی آدیپولین، حساسیت به انسولین و درصد چربی زنان دارای اضافه وزن و چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22077/jpsbs.2021.3955.1608

رضوانه گلدوی؛ مهدی مقرنسی؛ شیلا نایبی فر


10. اثر تمرین هوازی بر ذخایر گلیکوژن کبدی موش‌های پیش دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22077/jpsbs.2021.4292.1635

میلاد عبداللهی؛ سید محمد مرندی


11. اثر تمرینات تناوبی با شدت بالا و متوسط بر TFAM و NRF-1 عضله اسکلتی در رت های نر دیابتی نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22077/jpsbs.2020.3640.1579

الما تبری؛ حمید محبی


12. اثر تمرینات مقاومتی با و بدون مکمل‌دهی ژل رویال بر سطوح بیان ژن عامل رشد عصب و گیرنده تیروزین کیناز A در بافت هیپوکامپ موش‌های صحرایی نر آلزایمری شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22077/jpsbs.2021.3849.1600

امین آشفته؛ صادق چراغ بیرجندی؛ حسین طاهری چادرنشین


13. تغییرات سرمی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در دختران غیرفعال مصرف کننده کوآنزیم Q10 پس از تمرینات حاد مقاومتی متوسط و شدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

10.22077/jpsbs.2021.3858.1601

یگانه فیضی؛ سید حسین ابطحی ایوری؛ مصطفی رضوانی


14. مقایسه اثر ترتیب تمرینات موازی مقاومتی و استقامتی بر سطوح سرمی لیپوکالین 2 و مقاومت به انسولین زنان چاق غیر فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22077/jpsbs.2021.4005.1611

سمیه ماهری؛ سیروان آتشک؛ رضا رشدی بناب


15. تاثیر یک دوره تمرین پیاده روی-شناختی همراه با انسداد جریان خون بر کیفیت عضله و تراکم معدنی استخوان زنان سالمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22077/jpsbs.2021.4475.1651

امیر کارگران؛ صادق امانی شلمزاری


17. تاثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر بیان ژن miR-133 و miR-1 بطن چپ موش صحرائی مدل انفارکتوس میوکارد ناشی از ایزوپروترنول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22077/jpsbs.2021.4337.1638

جبرئیل پوزش جدیدی؛ فرناز سیفی اسگ شهر؛ لطفعلی بلبلی؛ کریم آزالی علمداری؛ آمنه پوررحیم قورقچی