دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. اثر غوطه‌وری در آب سرد متعاقب یک جلسه تمرین ووشو بر محیط آنابولیکی بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22077/jpsbs.2019.1704.1428

نوید لطفی؛ مریم میرزایی تکمیل؛ امیر کریمی


3. تاثیر هم‌زمان تمرین استقامتی جسمانی و مغزی بر میزان خستگی و تحمل ورزشی افراد فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22077/jpsbs.2020.3110.1540

حمیدرضا برزگرپور؛ حمید رجبی؛ دوئن باتون؛ رعنا فیاض میلانی


4. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن Apaf-1 و کاسپاز 3 در موش‌های مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22077/jpsbs.2019.1662.1424

محمد رضا کردی؛ محمد مهدی رفیعی؛ عباسعلی گائینی؛ رضا نوری


5. بررسی وضعیت آمادگی جسمانی و تدوین نورم استاندارد زنان و مردان سنین 18 تا 60 سال شهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22077/jpsbs.2020.3680.1582

محمد اسماعیل افضل پور؛ محمد اسماعیل افضل پور