تاثیر مدت زمان دویدن بر تکثیر سلولی در هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر بالغ

شیما مجتهدی؛ آرزو تبریزی؛ سید ابراهیم حسینی

دوره 9، شماره 20 ، دی 1400، صفحه 8-16

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3347.1555

چکیده
  زمینه و هدف: ورزش می تواند منجر به عصب‌زایی در مغز پستانداران بالغ شود. تاکنون مطالعات اندکی چگونگی تاثیر نوع ورزش بر عصب‌زایی را بررسی کرده‌اند. هدف مطتاعه حاضر بررسی تاثیر مسافت دویدن در روز بر میزان تکثیر سلولی در هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر بالغ بود. روش تحقیق: تعداد 18 سر موش صحرایی نر بالغ به دنبال یک هفته آشنا سازی با دستگاه نوارگردان، ...  بیشتر

اثر غوطه‌وری در آب سرد متعاقب یک جلسه تمرین ووشو بر ویژگی های متابولیکی و آسیب سلولی بدن

نوید لطفی؛ مریم میرزایی تکمیل؛ امیر کریمی

دوره 9، شماره 20 ، دی 1400، صفحه 18-28

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2019.1704.1428

چکیده
  زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، روش‌های مختلف سرما درمانی به‌منظور کاهش آسیب‌ها و التهاب ناشی از تمرینات شدید، بازیافت سریع و کامل و همچنین، افزایش ظرفیت تمرین مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات غوطه‌وری در آب سرد (CWI) متعاقب یک جلسه تمرینی ووشو، بر شاخص‌های آنابولیکی/کاتابولیکی و آسیب سلولی بود. روش ...  بیشتر

مقایسه تغییرات بیان ژن miR-146aو سطوح سرمی TNF-α ، IL-6 و CRP به دنبال تمرینات تناوبی و تداومی هوازی همراه با محدودیت کالریک در زنان چاق

وحید ساری صرّاف؛ رامین امیرساسان؛ سیده فریده عراقی

دوره 9، شماره 20 ، دی 1400، صفحه 30-43

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3560.1572

چکیده
  زمینه و هدف: میکرو ‌RNA (miRNA)، RNA های کوتاهی هستند که به عنوان تنظیم‌گرهای مهم فرآیندهای فیزیولوژیک مرتبط با چاقی، نقش مهمی در بدن بر عهده دارند؛ این در حالی است که ترکیب تأثیر تمرین تناوبی و تداومی همراه با محدودیت کالریک، می تواند بیان ژن miR-146a و پاره ای از عوامل التهابی همچون عامل تومور نکروزی آلفا (TNF-α)، اینترلوکین-6  (IL-6) و پروتئین ...  بیشتر

تأثیر تمرینات مقاومتی با و بدون انسداد عروقی بر سطوح سرمی برخی هورمون‌های آنابولیکی و کاتابولیکی در دختران فعال

مهسا پرسش؛ عبدالحمید حبیبی؛ سعید احمدی براتی؛ یگانه فیضی

دوره 9، شماره 20 ، دی 1400، صفحه 44-65

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3341.1553

چکیده
  زمینه و هدف: اثر تمرینات انسدادی در فواصل زمانی مختلف بر عوامل رشد عضلانی در دختران به ‌عنوان موضوعی جدید، مطرح می‌باشد.  از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی با و بدون انسداد عروقی، بر سطوح سرمی برخی هورمون‌های آنابولیکی و کاتابولیکی در دختران فعال به اجرا درآمد. روش تحقیق: بدین منظور 36 دانشجوی دختر تربیت‌بدنی ...  بیشتر

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی کالپروتکتین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه و غیریائسه دارای اضافه وزن

الهه طالبی- گرکانی؛ مروه وثوق؛ شکوفه خردمند؛ رزیتا فتحی

دوره 9، شماره 20 ، دی 1400، صفحه 56-66

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3538.1567

چکیده
  زمینه و هدف: عوامل التهابی و اختلالات وابسته به آن (از جمله مقاومت به انسولین)، با شروع دوره یائسگی در زنان دارای اضافه وزن افزایش می‌‌یابد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح کالپروتکتین پلاسمایی و مقاومت به انسولین در زنان یائسه و غیریائسه دارای اضافه وزن بود. روش تحقیق: تعداد 27 زن دارای اضافه وزن ...  بیشتر

اثر تمرین هوازی قبل و بعد از القای آلزایمر بر بیان اینترلوکین-1 بتا و پروتئین متصل شونده به عنصر پاسخگوی cAMP در هیپوکمپ موش های نر نژاد ویستار

مصطفی صبوری؛ محمد رضا کردی؛ فاطمه شب خیز

دوره 9، شماره 20 ، دی 1400، صفحه 68-83

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2018.1008.1316

چکیده
  زمینه و هدف: آلزایمر یک بیماری پیشرونده اختلال عصبی می‌‌باشد. التهاب نقش مهمی در اختلال عملکرد عصبی و از دست دادن سلول‌‌های عصبی در بیماری آلزایمر ایفا می‌‌کند. مطالعات قبلی نشان داده‌‌اند که فعالیت پروتئین متصل شونده به عنصر پاسخگوی cAMP (CREB) با بتا آمیلوئید و التهاب کاهش می‌‌یابد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین هوازی ...  بیشتر

تاثیر استفاده از ماسک های پزشکی بر پاسخ های قلبی – عروقی و درک فشار زنان سالم حین اجرای یک پروتکل ورزشی زیربیشینه

فروزان زاهدمنش؛ خدیجه نصیری؛ ولی الله دبیدی روشن

دوره 9، شماره 20 ، دی 1400، صفحه 84-96

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2021.4590.1661

چکیده
  زمینه و هدف: شیوع COVID-19 تاثیری زیادی بر همه جنبه های زندگی بشر داشته و برای کنترل آن، استفاده از ماسک های تنفسی به عنوان ابزاری کنترلی، گسترش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر استفاده از ماسک های پزشکی بر پاسخ های قلبی – عروقی و درک فشار زنان سالم حین اجرای یک پروتکل ورزشی زیربیشینه بود. روش تحقیق: این یک طرح تحقیق تصادفی جهت ارزیابی ...  بیشتر

بررسی وضعیت آمادگی جسمانی و تدوین نورم استاندارد زنان و مردان سنین 18 تا 60 سال شهر بیرجند

محمد اسماعیل افضل پور؛ سعید ایل بیگی؛ فاطمه چدانی؛ حسین قدیمی؛ محمد شریعت زاده

دوره 9، شماره 20 ، دی 1400، صفحه 98-112

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3680.1582

چکیده
  زمینه و هدف: نورم های استاندارد و به روز، برای بررسی مداوم وضعیت آمادگی جسمانی اقشار مختلف مردم و پایش وضعیت سلامتی آنان ضرروی هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت آمادگی جسمانی و تدوین نورم استاندارد  زنان و مردان 60-18 سال شهر بیرجند بود. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی، جامعه آماری را افراد 18 تا 60 سال ساکن شهر بیرجند تشکیل دادند. از معادله ...  بیشتر