مقایسه متابولیسم سوبسترا و کارآیی مکانیکی خالص حین دویدن روی نوار گردان در دختران چاق، لاغر و با وزن طبیعی

فاطمه ذوالفقاری؛ امیرحسین حقیقی

دوره 9، شماره 19 ، مهر 1400، صفحه 8-18

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2019.2040.1458

چکیده
  زمینه و هدف: ترکیب بدنی ارتباط نزدیکی با سلامت و نحوه اجرای حرکات ورزشی دارد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر مقایسه متابولیسم سوبستراها و کارآیی مکانیکی خالص حین دویدن بر روی نوار گردان در دختران چاق، لاغر و با وزن طبیعی بود. روش تحقیق: برای این منظور، 9 دختر لاغر (چربی بدن 56/3 ± 17/19 درصد)، 9 دختر چاق (چربی بدن 42/4 ± 29/42 درصد) و 9 دختر طبیعی ...  بیشتر

تاثیر 4 هفته تمرینات موازی مقاومتی- هوازی به روش‌‌های تناوبی و تداومی بر توان، قدرت عضلانی و حداکثر اکسیژن مصرفی بازیکنان جوان فوتبال

بابک مصطفی فرخانی؛ هادی اصغری؛ هادی رضوی؛ محسن بهرادنسب؛ مهدی مقرنسی

دوره 9، شماره 19 ، مهر 1400، صفحه 20-32

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3435.1561

چکیده
  زمینه و هدف: نیاز به آمادگی جسمانی و حرکتی بالا به منظور موفقیت در فوتبال، مربیان و ورزشکاران را به سمت استفاده از تمرینات همزمان مقاومتی- هوازی سوق داده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر چهار هفته تمرین موازی مقاومتی-هوازی بر توان، قدرت عضلانی و حداکثر اکسیژن مصرفی مردان جوان فوتبالیست‌‌ بود. روش تحقیق: تعداد 30 فوتبالیست 18 تا 20 ساله ...  بیشتر

تاثیر 3 ماه تمرین هوازی منظم بر بعضی عوامل مسیر میتوکندریایی آپوپتوزیس در بافت قلبی موش‌های نر ویستار

آیلار ایمانی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ پوران کریمی؛ مسعود اصغرپور ارشد؛ فرناز سیفی

دوره 9، شماره 19 ، مهر 1400، صفحه 34-46

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3375.1557

چکیده
  زمینه و هدف: آپوپتوزیس در بافت پس‌‌میتوزی همچون قلب که قابلیت تکثیر سلولی ندارد، مهلک است؛ چرا که از دست رفتن کاردیومیوسیت‌‌ها جایگزین شدنی نیست. این در حالی است که تمرین ورزشی می‌‌تواند در کاهش آپوپتوزیس مؤثر باشد. هدف مطالعه حاضر تاثیر 3 ماه تمرین هوازی منظم بر بعضی عوامل مسیر میتوکندریایی آپوپتوزیس در بافت قلبی موش‌‌های نر ...  بیشتر

تاثیر شش هفته تمرین اختصاصی فوتبال و روش‌‌های مختلف بازیافت بر سرعت، پرش عمودی و شاخص‌های آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال

هادی موذنی؛ سعید ایل بیگی؛ مرضیه ثاقب جو؛ محمد یوسفی

دوره 9، شماره 19 ، مهر 1400، صفحه 48-62

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3046.1534

چکیده
  زمینه و هدف: انجام فعالیت ورزشی بدون بازیافت مناسب، احتمالا آسیب‌‌های ناشی از ورزش را باقی می‌‌گذارد یا باعث درد و رنج ورزشکار می شود. ازاین رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین اختصاصی فوتبال و روش‌‌های مختلف بازیافت بر سرعت، پرش عمودی و آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال به اجرا درآمد. روش تحقیق: تعداد 36 فوتبالیست جوان و نخبه ...  بیشتر

تغییرات سطح سرمی فیتوئین-آ و شاخص مقاومت به انسولین پس از تمرینات تناوبی شدید در زنانِ چاق

سمیه سعیدی؛ نجمه رضائیان؛ مریم کریمی

دوره 9، شماره 19 ، مهر 1400، صفحه 64-76

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3228.1546

چکیده
  زمینه و هدف: فیتوئین-آ سایتوکاین مترشحه از کبد است که با بروز بیماری‌‌های مرتبط با چاقی نظیر مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو ارتباط دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین تناوبی شدید بر سطح سرمی فیتوئین-آ، انسولین، گلوکز ناشتا و مقاومت به انسولین در زنان جوان چاق بود. روش تحقیق: تعداد 20 زن چاق به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (میانگین ...  بیشتر

تأثیر8 هفته دویدن تداومی برسطوح سرمی پروتئین شبه متئورین و اینترلوکین 6 در رت های نر مبتلا به سندرم متابولیک

زهره بخشی؛ شیلا نایبی فر؛ عباس صالحی کیا؛ حسین نخعی

دوره 9، شماره 19 ، مهر 1400، صفحه 78-89

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3422.1560

چکیده
  زمینه و هدف: کنترل چاقی از اجزای مهم بهداشت عمومی به حساب می‌‌آید و فعالیت ورزشی با هدف پیشگیری و درمان چاقی، از راهکارهای مهم توصیه شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 هفته دویدن تداومی بر غلظت سرمی پروتئین شبه متئورین و اینترلوکین-6 (IL-6) در رت های نر مبتلا به سندرم متابولیک بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع تجربی بود. تعداد 24سر رت ...  بیشتر

تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید با و بدون محدودیت کالریک بر استرس اکسیداتیو بافت قلب موش‌های صحرایی تحت رژیم غذای پر چرب

محبوبه یوسفیان؛ فرزانه تقیان؛ غلامرضا شریفی؛ سید علی حسینی

دوره 9، شماره 19 ، مهر 1400، صفحه 90-100

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.3514.1566

چکیده
  زمینه و هدف: رژیم‌­های غذایی نامناسب و کاهش فعالیت بدنی، با بروز بیماری­‌های قلبی- عروقی ارتباط دارند. با توجه به این که نقش تمرین تناوبی شدید (HIIT) و محدودیت کالریک، بر استرس اکسیداتیو بافت قلب به خوبی شناخته نشده است، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات HIIT با و بدون محدودیت کالریک، بر فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، مالون ­دی ...  بیشتر

تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با دو شدت مختلف بر سطوح پلاسمایی رزیستین و مقاومت به انسولین در زنان سالمند چاق

ترلان وفایی؛ ماندانا غلامی

دوره 9، شماره 19 ، مهر 1400، صفحه 102-112

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2020.2796.1512

چکیده
  زمینه و هدف: رزیستین یکی از آدیپوکاین‌‌های مترشحه از بافت چربی است که نقش مهمی در چاقی و مقاومت به انسولین ایفا می‌‌کند. هدف از اجرای مطالعه حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با دو شدت مختلف بر سطوح رزیستین و مقاومت به انسولین در زنان سالمند چاق بود. روش تحقیق: تعداد 30 زن سالمند چاق (میانگین سنی 64/3±5/64 سال و شاخص توده بدن 02/1±8/31 ...  بیشتر