تاثیر تمرین هوازی و مکمل پروبیوتیک بر سطوح گلوکز خون و بیان ژن کاسپاز-3 در عضله اسکلتی رت‌‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نیلوفر رضائی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ مریم دلفان؛ رضا قهرمانی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1401، صفحه 8-18

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2021.4589.1662

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش قند خون در شرایط دیابتی می‌‌تواند باعث آپوپتوزیس، از طریق مسیر میتوکندری و با افزایش بیان پروتئین مرگ سلولی شود. پروبیوتیک‌‌ها میکروارگانیسم‌‌های زنده‌‌ای هستند که مزایای سلامتی را به میزبان اعطا می‌‌کنند و دارای اثرات ضد دیابت و آنتی اکسیدان هستند. همچنین، برخی شواهد نشان می‌‌دهد که ورزش می تواند بر مسیرهای ...  بیشتر

تاثیر چهار هفته تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون بر سطح مقطع آناتومیکی عضلات محدود نشده مجاور در مردان فعال

رضا مقیمی؛ حمید رجبی؛ صادق امانی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1401، صفحه 20-30

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2021.4226.1625

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون، پاسخ و رهاسازی هورمون های آنابولیک را تحریک و هایپرتروفی را در عضلات محدود شده افزایش می دهد؛ با این وجود، تاثیر این شیوه تمرینی بر عضلات محدود نشده مجاور، کمتر بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون بر سطح مقطع آناتومیکی عضلات محدود نشده مجاور در ...  بیشتر

تاثیر حاد استنشاق اکسیژن قبل از رقابت کاراته بر بازیافت ظرفیت تامپونی و عملکرد مردان کاراته کای حرفه‌‌ای

محمد یوسفی؛ محمد فشی؛ افشار جعفری

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1401، صفحه 32-41

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2021.4157.1621

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش اکسیژن در دسترس عضلات فعال می‌‌تواند اجرای ورزشی را تحت تاثیر قرار دهد و به نظر می‌‌رسد مصرف مکمل اکسیژن، بتواند نقش مفیدی را در این زمینه ایفا کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر حاد استنشاق اکسیژن قبل از رقابت کاراته بر بازیافت ظرفیت تامپونی و اجرای مردان کاراته کای حرفه‌‌ای بود. روش تحقیق: تعداد 8 ورزشکار ...  بیشتر

اثر تمرین هوازی بر ذخایر گلیکوژن کبدی موش‌های پیش دیابتی

میلاد عبداللهی؛ سید محمد مرندی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1401، صفحه 42-52

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2021.4292.1635

چکیده
  زمینه و هدف: از آنجا که بسیاری از مسیرهای سلولی و مولکولی درگیر در دیابت ناشناخته هستند، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین هوازی بر ذخایر گلیکوژن کبدی در موش‌های پیش دیابتی به اجرا درآمد روش تحقیق: تعداد 21 سر موش‌ نر هموژن نژاد C57BL/6 به‌طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول موش های تغذیه شده با رژیم غذایی استاندارد (تعداد 7 سر) ...  بیشتر

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل‌دهی کوآنزیم Q10 بر بعضی عوامل بیوژنز میتوکندریایی در موش‌‌‌‌های صحرایی نر جوان

محمد جواد شفاهی؛ محسن ثالثی؛ رسول رضائی؛ فرهاد دریانوش

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1401، صفحه 54-63

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2021.4140.1620

چکیده
  زمینه و هدف: پروتئین‌‌ تنظیم کننده بیوژنز میتوکندریایی گیرنده فعال کننده تکثیر پروکسیزوم گاما-1 آلفا (PGC-1α) به عنوان عامل اصلی مسیر سیگنالینگ در کنترل متابولیسم میتوکندری عمل می‌‌کند. در عین حال، یک عامل رونویسی به نام عامل 2 وابسته به اریتروئید عامل هسته‌‌ای-2 (Nrf2) نیز شناخته شده که با فعال سازی PGC-1α رابطه دارد و تا حدودی مشخص ...  بیشتر

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی عامل رشد فیبروبلاست- 21، آنزیم‌های کبدی، نیمرخ لیپیدی و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به کبد چرب

رقیه فخرپور؛ سیما اسماعیلی؛ منوچهر خوش‌باطن

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1401، صفحه 64-76

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2021.4098.1614

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیرالکلی، یک التهاب کبدی است که بر اثر تجمع بیش ‌از اندازه چربی در بافت کبد ایجاد می‌شود و گاها با اختلال در فعالیت طبیعی بافت کبد، از جمله نارسایی کبد یا سیروز کبدی همراه است. تمرین و فعالیت بدنی، به‌طور بالقوه می‌‌تواند در کاهش چربی کبد مؤثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تمرین تناوبی شدید بر سطوح ...  بیشتر

بررسی اثر خستگی و مصرف مکمل کافئین بر تعادل و برخی از ویژگی‌های آمادگی جسمانی و مهارتی بازیکنان فوتبال جوان

سعید ایل بیگی؛ محمد رضا احمدی؛ محسن محمدنیا احمدی؛ هادی موذنی

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1401، صفحه 78-89

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2021.4052.1612

چکیده
  زمینه و هدف: کافئین محرک فیزیولوژیک پر مصرف در سراسر جهان است که ورزشکاران برای افزایش نیرو و تاخیر در خستگی از آن استفاده می نمایند و در حال حاضر به صورت نوشیدنی‌‌های انرژی زا و مکمل‌‌های غذایی در بازار عرضه می‌‌شود. از این‌‌رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر خستگی و مصرف مکمل کافئین بر تعادل و برخی از ویژگی‌های آمادگی جسمانی و ...  بیشتر

تاثیر تمرین تناوبی شدید و کورکومین بر ظرفیت ضداکسایشی تام خون، NRF2 و کاسپاز-3 کبدی موش‌های نر تیمار شده با آرسنیک

نوشین صالحی اقدم؛ رقیه پوزش جدیدی؛ کریم آزالی علمداری؛ جبار بشیری؛ میرعلی رضا نورآذر

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1401، صفحه 90-103

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2021.3754.1590

چکیده
  زمینه و هدف: مواجهه با آرسنیک با احتمال وقوع آپوپتوزیس در کبد و نارسایی‌های متابولیک همراه است؛ در حالی که تمرین تناوبی شدید (HIIT) و کورکومین می‌توانند این شرایط را به طور مثبت تعدیل نمایند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر HIIT و کورکومین بر عامل دو وابسته به عامل هسته‎ای اریتروئید-2 (NRF2) و کاسپاز-3 کبدی، و ظرفیت ضداکسایشی تام (TAC)، گلوکز، ...  بیشتر

تاثیر شستشوی دهان با محلول کربوهیدرات بر فعالیت الکتریکی عضله چهار سر ران طی فعالیت دوچرخه‌‌سواری زیر بیشینه در فازهای مختلف چرخۀ قاعدگی زنان ورزشکار

اعظم درویشی؛ رحیم میرنصوری؛ مسعود رحمتی؛ احسان امیری

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1401، صفحه 104-117

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2021.4278.1631

چکیده
  زمینه و هدف: شستشوی دهان با محلول کربوهیدرات به عنوان یک استراتژی برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر شستشوی دهان با محلول کربوهیدرات بر فعالیت الکتریکی عضله چهار سر ران طی فعالیت دوچرخه‌‌سواری زیر بیشینه در فازهای مختلف چرخۀ قاعدگی زنان وزشکار بود. روش تحقیق: تعداد 10 زن ورزشکار در پنح  جلسه ...  بیشتر