نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، محمد علی تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 23-37]
 • آزالی علمداری، کریم تأثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی متوسط بر مولکول چسبان بین سلولی-1، پروتئین واکنشی C و شاخص‌های قلبی- متابولیکی مردان میان‌سال [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 83-101]

ا

 • احمدی اصل، ناصر تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی همراه با مصرف عصاره سیر بر بیان ژن پروتئین Bax و مقاومت به انسولین در رت های مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-34]
 • اسلامی، رسول تاثیر تمرین مقاومتی با زمان بندی خطی و غیر‌خطی بر قدرت و استقامت عضلانی دختران نوجوان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 59-71]

ب

 • بهپور، ناصر تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی همراه با مصرف عصاره سیر بر بیان ژن پروتئین Bax و مقاومت به انسولین در رت های مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-34]

پ

 • پارسایی فر، احمد تأثیر دوزهای تجمعی دوکسوروبیسین بر مسافت فعالیت بدنی اختیاری در رات های مدل سالمندی فعال [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 59-69]
 • پیری، مقصود تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 23-37]
 • پرنو، عبدالحسین تاثیر تمرین مقاومتی با زمان بندی خطی و غیر‌خطی بر قدرت و استقامت عضلانی دختران نوجوان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 59-71]
 • پورحیدری، عباس آثار تمرین هوازی و بی تمرینی پس از آن بر شاخص مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان دارای اضافه وزن نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 85-93]

ت

 • تادیبی، وحید تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی همراه با مصرف عصاره سیر بر بیان ژن پروتئین Bax و مقاومت به انسولین در رت های مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-34]

ح

 • حامدی نیا، محمد رضا تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 9-21]
 • حبیبی، عبدالحمید تأثیر فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزش [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-57]
 • حدیدی، وحید تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی برکیناز تنظیم شده توسط پیام خارج سلولی (ERK) تام و فسفریله در عضله تاکننده شست پای موش های صحرایی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 117-126]
 • حسینی کاخک، علی رضا اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 109-120]
 • حقیقی، امیرحسین اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 109-120]
 • حقیقی، امیر حسین تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 9-21]

خ

 • خسروی، نیکو تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 121-133]

د

 • دبیدی روشن، ولی الله تأثیر دوزهای تجمعی دوکسوروبیسین بر مسافت فعالیت بدنی اختیاری در رات های مدل سالمندی فعال [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 59-69]
 • دهقانیان فرد، مریم تأثیر فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزش [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-57]

ر

 • رجبی، حمید تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر تغییرات قدرت و وزن عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی در موش های صحرایی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 145-158]
 • رحمانی نیا، فرهاد آثار تمرین هوازی و بی تمرینی پس از آن بر شاخص مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان دارای اضافه وزن نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 85-93]
 • رستمی، علیرضا تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی همراه با مصرف عصاره سیر بر بیان ژن پروتئین Bax و مقاومت به انسولین در رت های مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 21-34]
 • رضایی، راضیه تاثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 و ژنSRF عضلات اسکلتی تند و کند انقباض در رت های نر نژاد ویستار [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 103-115]
 • رضایی نسب، حامد تأثیر فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزش [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-57]
 • رمضانی، علی رضا اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید برشاخص های عملکردی و خونی پاروزنان مرد نخبه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 135-144]

س

 • سوری، رحمان تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 121-133]

ش

 • شاکریان، سعید تاثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 و ژنSRF عضلات اسکلتی تند و کند انقباض در رت های نر نژاد ویستار [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 103-115]
 • شریفی مقدم، اکرم اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 109-120]
 • شفیعی راد، الهام تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 49-57]
 • شکیبا، مصطفی تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا و پروتئین واکنشی C در زنان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 71-81]
 • شمسائی، نبی چهار هفته تمرین استقامتی از افزایش سطوح سایتوکاین‌های پیش التهابی هیپوکامپ پس از محدودیت جریان خون- خون‌رسانی مجدد مغز در موش‌های صحرایی نر جلوگیری می‌کند [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 39-47]

ص

 • صفاپور، فاطمه اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر سطوح سروتونین و دوپامین سرم زنان چاق غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 73-83]
 • صمدی، مهدی تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی برکیناز تنظیم شده توسط پیام خارج سلولی (ERK) تام و فسفریله در عضله تاکننده شست پای موش های صحرایی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 117-126]

ع

 • عیسی نژاد، امین تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 49-57]

غ

 • غلامی اول، سارا تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا و پروتئین واکنشی C در زنان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 71-81]

ف

 • فتحی، مهرداد تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا و پروتئین واکنشی C در زنان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 71-81]
 • فرشیدی، زهرا تأثیر تمرین هوازی فزآینده بر مقادیر آپلین و شاخص های التهابی زنان چاق [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 9-20]

ق

 • قدرت، لیلا تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی برکیناز تنظیم شده توسط پیام خارج سلولی (ERK) تام و فسفریله در عضله تاکننده شست پای موش های صحرایی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 117-126]
 • قرائت، محمدعلی اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید برشاخص های عملکردی و خونی پاروزنان مرد نخبه [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 135-144]
 • قلی جانی، فهیمه تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 121-133]
 • قنبرزراده، محسن تأثیر فعالیت حاد هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C بر عملکرد ریوی ورزشکاران مبتلا به برونکواسپاسم ناشی از ورزش [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 47-57]

ک

 • کریمی، محمد اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر سطوح سروتونین و دوپامین سرم زنان چاق غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 73-83]

گ

 • گائینی، عباسعلی تأثیر تمرین هوازی فزآینده بر مقادیر آپلین و شاخص های التهابی زنان چاق [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 9-20]

م

 • مازنی، علی اصغر تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 9-21]
 • متین همایی، حسن تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 23-37]
 • محمدنیا احمدی، محسن تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر تغییرات قدرت و وزن عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی در موش های صحرایی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 145-158]
 • میرشفیعی، سیدعباس تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 121-133]
 • معمارباشی، عباس ملاتونین ممکن است اثرات نامطلوبی بر کوفتگی عضلانی تاخیری داشته باشد [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 127-140]
 • معمارباشی، فاطمه ملاتونین ممکن است اثرات نامطلوبی بر کوفتگی عضلانی تاخیری داشته باشد [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 127-140]
 • مقرنسی، مهدی اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 95-107]
 • منظمی، امیرحسین اثر حاد کشش ایستا، بالستیک و PNF بر عملکرد پرش عمودی، چابکی و دوی سرعت در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-46]
 • منظمی، امیر عباس اثر حاد کشش ایستا، بالستیک و PNF بر عملکرد پرش عمودی، چابکی و دوی سرعت در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-46]
 • منظمی، سجاد اثر حاد کشش ایستا، بالستیک و PNF بر عملکرد پرش عمودی، چابکی و دوی سرعت در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-46]
 • منفرد، آزیتا اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 95-107]

ن

 • نیازی نژاد، نسرین تاثیر تمرین مقاومتی با زمان بندی خطی و غیر‌خطی بر قدرت و استقامت عضلانی دختران نوجوان تمرین نکرده [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 59-71]
 • نصیری، اسماعیل تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 49-57]
 • نصرابادی، شهناز اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 109-120]
 • نعمتی، جواد تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی برکیناز تنظیم شده توسط پیام خارج سلولی (ERK) تام و فسفریله در عضله تاکننده شست پای موش های صحرایی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 117-126]
 • نقی زاده، حسن تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 23-37]
 • نیکبخت، مسعود تاثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 و ژنSRF عضلات اسکلتی تند و کند انقباض در رت های نر نژاد ویستار [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 103-115]

و

 • وحیدیان، مجید اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 95-107]

ه

 • هادی، فرانک تاثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 و ژنSRF عضلات اسکلتی تند و کند انقباض در رت های نر نژاد ویستار [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 103-115]
 • هدایت پور، نصرت الله تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 9-21]
 • همت فر، احمد اثر حاد کشش ایستا، بالستیک و PNF بر عملکرد پرش عمودی، چابکی و دوی سرعت در بازیکنان فوتبال جوان [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-46]