ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی

مهدی مقرنسی؛ فرهاد شهامت نشتیفانی؛ محسن فؤادالدینی؛ مریم بان پروری؛ جواد بیات؛ مهران حسینی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 9-19

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.449

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات نشان داده اند که کلستروم یا آغوز گاوی دارای خاصیت ضداکسایشی است اما تاکنون مطالعه ای که اثربخشی آن را بر آسیب ورزشی مورد ارزیابی قرار داده باشد یافت نشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات مصرف مکمل آغوز گاوی بر آسیب عضلانی ناشی از  ورزش شدید اجرا گردید. روش تحقیق: 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به شش ...  بیشتر

اعتبار ساختاری و همزمان مقیاس درک فشار کار بدنی تصویری (OMNI) در افراد نوجوان ناشنوا هنگام فعالیت زیربیشینه و درمانده ساز

شبنم زاهدی کیا؛ فرزاد ناظم

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 20-30

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.450

چکیده
  زمینه و هدف: وضعیت برنامه ایمن ورزشی، به توانایی فیزیولوژیکی و انگیزه افراد وابسته است. در این زمینه، برآورد مولفه شدت کار بر پایه مقیاس های روان تنی به ویژه در برنامه ریزی فعالیت های ورزشی  بچه های ناشنوا حایز اهمیت است. روش تحقیق: 24 نوجوان ناشنوا با شاخص توده بدنی 3/5±19/9 کیلوگرم بر مجذور قد به متر و نارسایی شنوایی بالاتر از 80 دسی ...  بیشتر

پاسخ شاخص های التهابی و آسیب عضلانی به فعالیت شدید هوازی در پسران سالم: ارتباط بین شاخص ها

بختیار ترتیبیان؛ بهمن ابراهیمی ترکمانی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 31-41

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.451

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به نتایج محدود و متناقض مربوط به پاسخ‌ شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی به فعالیت ورزشی شدید در نوجوانان، هدف از تحقیق حاضر بررسی پاسخ و رابطه بین برخی شاخص ­های التهابی و شاخص آسیب عضلانی در پسران 14 تا 16 سال در پاسخ به فعالیت ورزشی شدید بود. روش­ تحقیق: 24 پسر سالم 14 تا 16 سال در دو گروه تمرین (12 نفر) و کنترل (12 نفر) ...  بیشتر

مقایسه اثر شدت های مختلف دهیدراسیون بر قدرت ایزومتریک، توان بی هوازی و استقامت عضلانی زنان فعال

منا حق شناس؛ فهیمه اسفرجانی؛ جلیل رئیسی؛ سید محمد مرندی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 42-54

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.452

چکیده
  زمینه و هدف: کم آبی ناشی از ورزش و گرما پدیده ای رایج در میان ورزشکاران است که می تواند عملکرد و حتی سلامتی ورزشکار را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثرات کم آبی در شدت های متفاوت بر برخی عملکردهای فیزیولوژیکی و جسمانی زنان فعال بود. روش تحقیق: 10 نفر زن سالم فعال با میانگین سن: 6/24± 26/6 سال، قد: 5/20±163/20 سانتی متر، وزن ...  بیشتر

اثر دو روش تمرینی بر برخی نشانگرهای سیستم ایمنی در ورزشکاران نوجوان

محمدعلی سمواتی‌شریف؛ امیر افشاری؛ حجت اله سیاوشی؛ مریم کشوری

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 55-65

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.453

چکیده
  زمینه و هدف: هدف تمرینات ورزشی ایجاد سازگاری‌هایی در سطوح سلولی و بهبود عملکرد ورزشی است. اگر چه افزایش شدت تمرینات فراتر از میزان توانایی‌های فیزیولوژیکی ورزشکاران باشد، منجر به ایجاد سندرم بیش‌تمرینی می‌گردد. به همین منظور، مطالعه حاضر مقایسه اثر دو شیوه تمرینی بر روی برخی از نشانگرهای سیستم ایمنی ورزشکاران نوجوان را بررسی می‌کند. ...  بیشتر

افزایش توانایی آپوپتیک سلول‌های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیر فعال

زینت ابراهیمی؛ پریوش پیرکی؛ محمدرضا رمضان پور؛ مظفر یکتایار

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 66-76

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.454

چکیده
  زمینه و هدف: آپوپتوزیس برای تنظیم سیستم ایمنی و به ویژه لنفوسیت ها و یا کاهش خطر شروع پاسخ های ویرانگر بسیار مهم می باشد؛ از این­رو هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده­ساز بدنبال هشت هفته تمرین قدرتی بر میزان آپوپتوزیس لنفوسیتی زنان غیر فعال بود. روش تحقیق: در این پژوهش، 24 دانشجوی زن غیر ورزشکار به صورت تصادفی انتخاب ...  بیشتر

اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مهار کننده نیتریک اکساید بر آپلین بافت چربی در رت های نر سالمند

فاطمه فانی؛ آسیه عباسی دلویی؛ احمد عبدی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 77-88

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.455

چکیده
  زمینه و هدف: آپلین توسط بافت چربی ترشح  می شود و نقش مهمی در فرآیندهای التهابی ایفا می کند و به نظر می رسد به عنوان یک سایتوکاین ضد التهابی عمل می کند. هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار کننده نیتریک اکساید بر آپلین بافت چربی، گلوکز و انسولین در موش­ های صحرایی نر سالمند بود. روش تحقیق: به همین منظور 24 سر ...  بیشتر

تاثیر تمرینات طناب زنی بر کنترل پاسچر، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر دارای کف پای صاف

مهدی قادریان؛ غلام علی قاسمی؛ وحید ذوالاکتاف

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 89-102

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.456

چکیده
  زمینه و هدف: کف پا از بخش­ های بسیار فعال در فعالیت­ های جهشی مانند طناب­زنی بوده و با سطح اندک خود، نقش مهمی در حفظ تعادل ایفا می­کند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات طناب­ زنی بر کنترل پاسچر، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر 13-10 ساله دارای کف­ پای­ صاف بود. روش تحقیق: جامعه آماری این مطالعه نیمه تجربی 450 نفر از ...  بیشتر

مقایسه نسبت نیروی عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنه حرکتی ران در بازیکنان والیبال و افراد غیر ورزشکار

شیما سلیمانی؛ حسن دانشمندی؛ ناهید خوش رفتار یزدی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 103-113

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.457

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از عوامل بروز صدمات ورزشی، ضعف عضلانی و یا عدم توازن نیروی عضلانی می­باشد. با توجه به اینکه ورزش والیبال فعالیتی است که سرشار از پرش و فرود با یک پا می­ باشد، در پژوهش حاضر به مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنه حرکتی ران در والیبالیست ­ها و افراد غیر­ورزشکار پرداختیم. روش تحقیق: پژوهش حاضر از ...  بیشتر

پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا

مهسا حکیمی پور؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ امین رضا سلطانی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 114-122

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.458

چکیده
  زمینه و هدف: اندازه‌گیری قوس داخلی پا به عنوان مهم‌ترین مرجع برای مشخص کردن ناهنجاری‌های پا و پیگیری روند درمان به شمار می‌رود و استفاده از شاخص‌های اثر پا به عنوان متداول ترین روش برای ارزیابی قوس داخلی پا شناخته می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه‌گیری منتخبی از شاخص‌های اثر پا انجام شده است. ...  بیشتر

تاثیر هشت هفته ماساژ رفلکسولوژی کف پا بر تعادل و خطای حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند

حسین صادقی ده چشمه؛ احسان طسوجیان؛ علیرضا امیدی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1395، صفحه 123-135

http://dx.doi.org/10.22077/jpsbs.2017.459

چکیده
  زمینه و هدف: تقویت عوامل موثر در حفظ تعادل می ­تواند به عنوان یک راهبرد اساسی در درمان مشکلات تعادلی سالمندان باشد و تحریک گیرنده های لمس و فشاری پوست، عضلات و کپسول می­ تواند به بهبود حس عمقی مفصلی و در نتیجه به ثبات عملکردی مفصل کمک کند، هدف مطالعه­ ی حاضر بررسی تاثیر هشت هفته ماساژ رفلکسولوژی کف پا بر تعادل و خطای حس عمقی مفصل ...  بیشتر