دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، زمستان 1395، صفحه 0-135 
1. ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی

صفحه 9-19

10.22077/jpsbs.2017.449

مهدی مقرنسی؛ فرهاد شهامت نشتیفانی؛ محسن فؤادالدینی؛ مریم بان پروری؛ جواد بیات؛ مهران حسینی


5. اثر دو روش تمرینی بر برخی نشانگرهای سیستم ایمنی در ورزشکاران نوجوان

صفحه 55-65

10.22077/jpsbs.2017.453

محمدعلی سمواتی‌شریف؛ امیر افشاری؛ حجت اله سیاوشی؛ مریم کشوری