نمایه نویسندگان

ا

 • احسان بخش، علی رضا بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-90]
 • احسان بخش، علیرضا مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-57]
 • اراضی، حمید اثر یک جلسه تمرین تخصصی شبه رقابتی بر شاخص های هماتولوژیک اعضای تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-69]
 • ارغوانی، حامد تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-83]
 • افضل پور، محمداسماعیل مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-57]
 • ایل بیگی، سعید بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-90]

ب

 • برات پور، محبوبه ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 21-34]
 • بهپور، ناصر آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 35-51]
 • بهزادنیا، بهزاد مقایسه تأثیر آب درمانی و فیزیوتراپی بر درد زانو، خشکی صبحگاهی، فعالیت های روزانه، عملکرد ورزشی و فعالیت های تفریحی ورزشکاران مرد مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 95-109]

پ

 • پهلوان زاده، مریم اثر یک جلسه تمرین تخصصی شبه رقابتی بر شاخص های هماتولوژیک اعضای تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-69]

ت

 • تأدیبی، وحید آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 35-51]

ث

 • ثاقب جو، مرضیه بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-90]

ح

 • حیدری، معصومه تخمین شدت تمرین هوازی دختران سالم جوان از طریق آزمون شمارش [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 84-92]
 • حسینی، رستگار بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی - عروقی در دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 110-123]
 • حمیدیان، غلامرضا تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]

د

 • دانشمندی، حسن اثر یک برنامه اصلاحی 6 هفته ای بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستای پسران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 52-66]
 • دبیدی روشن، ولی الله ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 21-34]

ذ

 • ذوالاکتاف، وحید تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-83]
 • ذوالاکتاف، وحید تخمین شدت تمرین هوازی دختران سالم جوان از طریق آزمون شمارش [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 84-92]

ر

 • رحمتی، سیاوش اثر یک جلسه تمرین تخصصی شبه رقابتی بر شاخص های هماتولوژیک اعضای تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-69]

ز

 • زنده بودی، مهدی مقایسه تأثیر آب درمانی و فیزیوتراپی بر درد زانو، خشکی صبحگاهی، فعالیت های روزانه، عملکرد ورزشی و فعالیت های تفریحی ورزشکاران مرد مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 95-109]

ط

 • طاهری چادر نشین، حسین تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر میزان پروتئین شوک گرمایی 72 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-43]

ع

 • عزیزی، محمد بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی - عروقی در دانشجویان پسر [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 110-123]

ف

 • فتحی، رزیتا تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر میزان پروتئین شوک گرمایی 72 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-43]
 • فکور رشید، حسین اثر یک برنامه اصلاحی 6 هفته ای بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستای پسران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 52-66]
 • فلاح محمدی، ضیاء اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 27 پلاسمای خون در موش های صحرایی نر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-19]
 • فلاح محمدی، ضیاء تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر میزان پروتئین شوک گرمایی 72 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-43]
 • فلاح محمدی، ضیاء تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 70-82]

ق

 • قاسمی، غلام علی تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-83]
 • قره داغی، نیما تاثیر چهار هفته تمرین ویژه فوتبال بر عوامل آمادگی هوازی و آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال مرد باشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-33]

ک

 • کاویانی نجف آبادی، رسول مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-57]
 • کردی، محمدرضا تاثیر چهار هفته تمرین ویژه فوتبال بر عوامل آمادگی هوازی و آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال مرد باشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-33]
 • کریمی، نیلوفر ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 21-34]

گ

 • گائینی، عباسعلی تاثیر چهار هفته تمرین ویژه فوتبال بر عوامل آمادگی هوازی و آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال مرد باشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 20-33]

م

 • محمدی مقدم، احمد آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 35-51]
 • میردار، شادمهر تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]
 • میرزایی، سعید اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 27 پلاسمای خون در موش های صحرایی نر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-19]
 • مزارعی، ابراهیم مقایسه تأثیر آب درمانی و فیزیوتراپی بر درد زانو، خشکی صبحگاهی، فعالیت های روزانه، عملکرد ورزشی و فعالیت های تفریحی ورزشکاران مرد مبتلا به استئوآرتریت زانو [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 95-109]
 • مهرشاد، ناصر تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-83]
 • موسوی، نرگس تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]

ن

 • نصیرزاده، علی رضا بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-90]
 • نظری، حسین تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 70-82]

ه

 • هدایتی، مهدی تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 9-20]

ی

 • یعقوبی، علی اثر هشت هفته تمرین استقامتی با مدت های مختلف بر سطوح پروتئین شوک گرمایی 27 پلاسمای خون در موش های صحرایی نر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-19]
 • یعقوبی، علی تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تداومی روی نوارگردان بر میزان پروتئین شوک گرمایی 72 و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسمای موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 34-43]