نمایه نویسندگان

آ

 • آقاکوچکی، زهرا تاثیر 6 هفته تمرین دویدن منتخب بر رکورد 540 متر کودکان نابینا [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 84-92]

ا

 • احمدی، جهانگیر تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد غیرفعال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 45-55]
 • امیر سیف الدینی، محمد رضا تاثیر 8 هفته درس تربیت بدنی عمومی(1) در نوبت صبح و عصر بر درصد چربی بدن، توان هوازی و نیمرخ لیپیدی سرم دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 23-33]
 • امینایی، محسن تاثیر 8 هفته درس تربیت بدنی عمومی(1) در نوبت صبح و عصر بر درصد چربی بدن، توان هوازی و نیمرخ لیپیدی سرم دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 23-33]
 • امینی زاده، سهیل تأثیر یک دوره تمرین استقامتی توام با تزریق تستوسترون بر مقادیر کمرین و آپلین رت های دچار ایسکمی قلبی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-41]

ب

 • بهپور، ناصر تأثیر مصرف مکمل ال - آرژینین بر پاسخ هورمون رشد، لاکتات و گلوکز سرم به فعالیت هوازی در دانش آموزان پسر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-22]

پ

 • پرنو، عبدالحسین تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 42-51]

ج

 • جمشیدی حسین آبادی، علی تأثیر مصرف مکمل ال - آرژینین بر پاسخ هورمون رشد، لاکتات و گلوکز سرم به فعالیت هوازی در دانش آموزان پسر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-22]
 • جمشیدی حسین آبادی، مسعود تأثیر مصرف مکمل ال - آرژینین بر پاسخ هورمون رشد، لاکتات و گلوکز سرم به فعالیت هوازی در دانش آموزان پسر [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 9-22]

چ

 • چوبینه، سیروس تاثیر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا بر برخی از عوامل موثر بر سرعت رسوب گلبولهای قرمز خون در مردان جوان غیر فعال [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 74-83]

ح

 • حاج غنی، مهناز تأثیر یک دوره تمرین استقامتی توام با تزریق تستوسترون بر مقادیر کمرین و آپلین رت های دچار ایسکمی قلبی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-41]
 • حسنی، علی تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد غیرفعال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 45-55]
 • حسینی، آزاده تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 42-51]
 • حسینی، بهاره تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 42-51]
 • حسین پور، لیلا تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان چاق [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 78-88]
 • حسینی کاخک، سید علیرضا تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 34-44]
 • حقیقی، امیرحسین تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 34-44]

خ

 • خوری، ابوالفضل رابطه بین شیوع و علل آسیب های ورزشی و زیان های مالی آن در وزنه برداران لیگ برتر ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 52-64]

د

 • دانشمندی، حسن رابطه بین شیوع و علل آسیب های ورزشی و زیان های مالی آن در وزنه برداران لیگ برتر ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 52-64]
 • دنیائی، عادل تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد غیرفعال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 45-55]

ذ

 • ذوالاکتاف، وحید تاثیر 6 هفته تمرین دویدن منتخب بر رکورد 540 متر کودکان نابینا [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 84-92]

ر

 • رحیمی، علی رضا رابطه بین شیوع و علل آسیب های ورزشی و زیان های مالی آن در وزنه برداران لیگ برتر ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 52-64]
 • رشید کابلی، آرشام اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-20]

ز

 • زعفرانیه، علی تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 34-44]

س

 • سالارمحمدی، سعدالله تأثیر یک دوره تمرین استقامتی توام با تزریق تستوسترون بر مقادیر کمرین و آپلین رت های دچار ایسکمی قلبی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-41]
 • سنجری، محمد علی مقایسه ثبات پاسچرال بازیکنان فوتبال با و بدون آسیب مزمن مچ پا در آزمون عملکردی پرش- فرود [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 67-77]

ش

 • شکوهی، عماد مقایسه ثبات پاسچرال بازیکنان فوتبال با و بدون آسیب مزمن مچ پا در آزمون عملکردی پرش- فرود [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 67-77]
 • شمسی ماجلان، علی مقایسه ثبات پاسچرال بازیکنان فوتبال با و بدون آسیب مزمن مچ پا در آزمون عملکردی پرش- فرود [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 67-77]

ص

 • صارمی، عباس اثر یک دوره تمرین شنا بر کیفیت اسپرماتوژنز مایع سیمن و وضعیت فشار اکسایشی بیضه در موشهای چاق [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 65-73]
 • صالحی کیا، عباس اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-20]

غ

 • غوره دان، لیدا مقایسه تأثیر مکمل یاری کربوهیدرات به تنهایی و کربوهیدرات با ال- آرژنین بر سطوح گلوکز و انسولین در فواصل زمانی برگشت به حالت اولیه پس از فعالیت هوازی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 21-30]

ف

 • فتحی، مهرداد تاثیر 12 جلسه تمرین مقاومتی بر برخی از عوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 56-66]

ق

 • قراری عارفی، رضا تاثیر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا بر برخی از عوامل موثر بر سرعت رسوب گلبولهای قرمز خون در مردان جوان غیر فعال [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 74-83]

ک

 • کردی، محمد رضا تاثیر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا بر برخی از عوامل موثر بر سرعت رسوب گلبولهای قرمز خون در مردان جوان غیر فعال [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 74-83]
 • کریمی، اسحق تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 42-51]

م

 • میر، احسان تاثیر 12 جلسه تمرین مقاومتی بر برخی از عوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 56-66]
 • مرندی، سید محمد اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-20]
 • مشتاقیان، سید جمال اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-20]
 • معرفتی، حمید تأثیر یک دوره تمرین استقامتی توام با تزریق تستوسترون بر مقادیر کمرین و آپلین رت های دچار ایسکمی قلبی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-41]
 • مقرنسی، مهدی تأثیر یک دوره تمرین استقامتی توام با تزریق تستوسترون بر مقادیر کمرین و آپلین رت های دچار ایسکمی قلبی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-41]
 • ممبینی، امین اثر یک دوره تمرین شنا بر کیفیت اسپرماتوژنز مایع سیمن و وضعیت فشار اکسایشی بیضه در موشهای چاق [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 65-73]
 • مهدوی راد، علی تاثیر 8 هفته درس تربیت بدنی عمومی(1) در نوبت صبح و عصر بر درصد چربی بدن، توان هوازی و نیمرخ لیپیدی سرم دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 23-33]

ن

 • ناظم، فرزاد اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-20]
 • نورسته، علی اصغر مقایسه ثبات پاسچرال بازیکنان فوتبال با و بدون آسیب مزمن مچ پا در آزمون عملکردی پرش- فرود [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 67-77]

و

 • وکیلی، جواد تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان چاق [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 78-88]

ه

 • همت فر، احمد مقایسه تأثیر مکمل یاری کربوهیدرات به تنهایی و کربوهیدرات با ال- آرژنین بر سطوح گلوکز و انسولین در فواصل زمانی برگشت به حالت اولیه پس از فعالیت هوازی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 21-30]