مشاوران علمی دوره 8، شماره 16

داوران

چکیده

کریم آزالی علمداری،عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید محسن آوندی، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
محمد اسماعیل افضل پور، عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
محسن اکبرپور، عضو هیات علمی دانشگاه قم
خدیجه ایراندوست، عضو هیات علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
محمدجواد پور وقار، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
مرضیه ثاقب جو، عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
صادق چراغ بیرجندی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
سیروس چوبینه، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
زهرا حجتی ذی دشتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رستگار حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه کرمانشاه
علی‌رضا حسینی کاخک، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
کاظم خدایی، عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
امین دشتیان،دکتری فیزیولوژی ورزشی
محمد شبانی، عضو هیات علمی دانشگاه کاشمر
داریوش شیخ الاسلامی وطنی، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
محمد فشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
الهام قاسمی،دکتری فیزیولوژی ورزشی
محمد مسافری ضیاء الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی مقرنسی، عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
احمد همت فر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

عنوان مقاله [English]

Reviewers, 8(16), 2020

چکیده [English]

Karim Azali Alamdari, Azarbaijan Shahid Madani University
Sayd Mohsen Avandi, Semnan University
Mohammad Esmaeil Afzalpour, University of Birjand
Mohsen Akbarpour, University of Qom
Khadijeh Irandoust, Imam Khomeini International University
Mohammadjavad Poorvaghar, University of Kashan
Marziyeh Saghebjoo, University of Birjand
Sadegh Cheragh Birjandi, Islamic Azad University of Bojnord Branch
Siroos Choobineh, University of Tehran
Zahra Hojjati-ZiDashti, Islamic Azad University of Rasht Branch
Rastegar Hoseini, Razi University
Seyed Alireza Hosseini Kakhk, Ferdowsi University of Mashhad
Kazem Khodaei, urmia University
Amin Dashtian, Phd sport Physiology
Mohammad Shabani, University of Bojnord
Dariush Sheikholeslami-vatani, University of Kurdistan
Mohammad Fashi, Shahid Beheshti University
Elham Ghasemi, Phd sport Physiology
Mohammad Mosaferi Ziaaldini, Ferdowsi University of Mashhad
Mehdi Mogharnasi, University of Birjand
Ahmad Hematfar, Islamic Azad University of Borujerd Branch