دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 0-135 
1. ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی

صفحه 9-19

مهدی مقرنسی؛ فرهاد شهامت نشتیفانی؛ محسن فؤادالدینی؛ مریم بان پروری؛ جواد بیات؛ مهران حسینی


5. اثر دو روش تمرینی بر برخی نشانگرهای سیستم ایمنی در ورزشکاران نوجوان

صفحه 55-65

محمدعلی سمواتی‌شریف؛ امیر افشاری؛ حجت اله سیاوشی؛ مریم کشوری


6. افزایش توانایی آپوپتیک سلول‌های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیر فعال

صفحه 66-76

زینت ابراهیمی؛ پریوش پیرکی؛ محمدرضا رمضان پور؛ مظفر یکتایار


10. پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا

صفحه 114-122

مهسا حکیمی پور؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ امین رضا سلطانی