تعداد دوره: 8

تعداد شماره: 16

تعداد نویسندگان: 470

تعداد مقالات دریافت شده: 599

تعداد مقالات رد شده: 377

تعداد مقالات پذیرفته شده: 123

درصد پذیرش: 21 درصد

میانگین تعداد مقالات چاپ شده در هر شماره: 12

تعداد داوران: 214

 تعداد پایگاه های نمایه شده: 15

"نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش" با سیاست دسترسی آزاد (Open Access) به منظور  گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش های اصیل در زمینه فیزیولوژی ورزش و به صورت دوفصلنامه انتشار می یابد. این نشریه در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ 94/3/20 موفق به دریافت اعتبار علمی-پژوهشی، گردیده است و همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردد.


*  مقالات دریافتی با نرم افزار همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) بررسی و مشابهت جویی می شوند و بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) ؛ از چاپ مقالات تکراری معذوریم (جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شناسه همانندجویی به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید).

 


 

* کپی رایت: حق چاپ تمام موارد منتشر شده در اختیار  دانشگاه بیرجند می باشد. با این وجود، بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این نشریه به صورت آزاد در وب سایت نشریه برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.

 


 

 * طبق آیین نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات وفناوری؛ نمی توان بیشتر از 10 درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری اختصاص داد.

 * داوری مقالات: سیستم داوری این نشریه محرمانه است.

شماره جاری: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399 

ابر واژگان