تعداد مقالات: 154
127. تأثیر سفتی سطوح الاستیک پهن بر رفتاربیومکانیکی اندام تحتانی طی هاپینگ

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-122

10.22077/jpsbs.2018.760

عباس فرجاد پزشک؛ حیدر صادقی؛ محمد شریعت زاده؛ زهرا صفایی پور


128. تأثیر 8 هفته تمرینات سرعتی تکراری در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی شناگران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-123

10.22077/jpsbs.2017.490.1191

فرحناز امیرشقاقی؛ فریبرز هوانلو؛ مریم نورشاهی؛ محمد شبانی


129. رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 114-124

10.22077/jpsbs.2016.388

اکبر رحیمی؛ رامین بلوچی؛ رسول اسلامی؛ مهدی شاهرخی


130. پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 114-122

10.22077/jpsbs.2017.458

مهسا حکیمی پور؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ امین رضا سلطانی


132. تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-133

10.22077/jpsbs.2018.851

نیکو خسروی؛ رحمان سوری؛ سیدعباس میرشفیعی؛ فهیمه قلی جانی


134. ملاتونین ممکن است اثرات نامطلوبی بر کوفتگی عضلانی تاخیری داشته باشد

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-140

10.22077/jpsbs.2017.329.1134

عباس معمارباشی؛ فاطمه معمارباشی


135. تاثیر هشت هفته ماساژ رفلکسولوژی کف پا بر تعادل و خطای حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-135

10.22077/jpsbs.2017.459

حسین صادقی ده چشمه؛ احسان طسوجیان؛ علیرضا امیدی


136. تاثیر 4 هفته تمرین مهارت پرش عمودی بر تغییرپذیری نیروهای عکس‌العمل زمین در اجرای پرش عمودی در مردان جوان فعال

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-135

10.22077/jpsbs.2018.761

مهدی خالقی تازجی؛ حیدر صادقی؛ رغد معمار؛ سید علی اصغر حسینی


138. تاثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی مردان غیرفعال

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-140

10.22077/jpsbs.2019.1161

منصور کرجی بانی؛ فرزانه منتظری فر؛ کریم دهقانی؛ مهدی مقرنسی؛ سید رضا موسوی گیلانی؛ علیرضا داشی پور


139. اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید برشاخص های عملکردی و خونی پاروزنان مرد نخبه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-144

10.22077/jpsbs.2018.852

محمدعلی قرائت؛ علی رضا رمضانی


140. تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 140-151

10.22077/jpsbs.2018.998.1314

معصومه نوبهار؛ شادمهر میردار هریجانی؛ زینب گرگین کرجی


142. تاثیرتمرین هوازی حاد با دو شدت متفاوت بر تغییرات شاخص‌های آسیب میوکارد در مردان میانسال غیرورزشکار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-149

10.22077/jpsbs.2019.851.1283

عظیمه محیر گیگلو؛ بابک نخستین روحی؛ لطفعلی بلبلی


145. اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 152-163

10.22077/jpsbs.2018.1259.1363

سعید رحمتی؛ حمید رجبی؛ مهرداد سعدی؛ حسین نیکرو


148. تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک بر کنترل وضعیتی پویا و زمانبندی فعالیت عضلات منتخب در ساق پای زنان دارای بی ثباتی مچ پا

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 161-171

10.22077/jpsbs.2017.326.1132

سمیه مومنی؛ امیر حسین براتی؛ امیر لطافت کار؛ علی اشرف جمشیدی؛ فریبرز هوانلوو


149. تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن گیرنده β3-ARS و cAMP در بافت چربی قهوه ای رت های نر چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1398

10.22077/jpsbs.2018.897.1294

شهره شریفیان؛ رامین شعبانی؛ محمد علی آذربایجانی؛ علیرضا علمیه


150. اثر غوطه‌وری در آب سرد متعاقب یک جلسه تمرین ووشو بر محیط آنابولیکی بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22077/jpsbs.2019.1704.1428

نوید لطفی؛ مریم میرزایی تکمیل؛ امیر کریمی