تعداد مقالات: 166
1. تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 8-20

10.22077/jpsbs.2018.993.1313

سامان حاجی زاده انور؛ محمدرضا کردی؛ پریسا پورنعمتی؛ سارا فرج نیا؛ نیما قره داغی؛ محمدرضا رحمتی


2. تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 8-19

10.22077/jpsbs.2019.1199.1355

جواد طلوعی آذر؛ یوسف صابری؛ اصغر توفیقی؛ بهلول قربانیان


3. تأثیر مصرف مکمل ال - آرژینین بر پاسخ هورمون رشد، لاکتات و گلوکز سرم به فعالیت هوازی در دانش آموزان پسر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-22

10.22077/jpsbs.2015.11

مسعود جمشیدی حسین آبادی؛ علی جمشیدی حسین آبادی؛ ناصر بهپور


5. تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان موش های صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-18

10.22077/jpsbs.2014.26

شادمهر میردار هریجانی؛ حسین علی اصغرزاده اولیایی؛ غلامرضا حمیدیان؛ نرگس موسوی


6. تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-20

10.22077/jpsbs.2013.34

شادمهر میردار؛ نرگس موسوی؛ غلامرضا حمیدیان؛ مهدی هدایتی


8. اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-20

10.22077/jpsbs.2016.61

فرزاد ناظم؛ عباس صالحی کیا؛ سید محمد مرندی؛ سید جمال مشتاقیان؛ آرشام رشید کابلی


10. ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-19

10.22077/jpsbs.2017.449

مهدی مقرنسی؛ فرهاد شهامت نشتیفانی؛ محسن فؤادالدینی؛ مریم بان پروری؛ جواد بیات؛ مهران حسینی


13. تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-21

10.22077/jpsbs.2018.842

علی اصغر مازنی؛ محمد رضا حامدی نیا؛ امیر حسین حقیقی؛ نصرت الله هدایت پور


14. تأثیر تمرین هوازی فزآینده بر مقادیر آپلین و شاخص های التهابی زنان چاق

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-20

10.22077/jpsbs.2018.970

زهرا فرشیدی؛ عباسعلی گائینی


16. تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-18

10.22077/jpsbs.2017.815.1275

مجتبی خاکی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ محمد رضا رحمتی؛ عباس حسینی؛ سامان حاجی زاده


18. تأثیر 12 هفته تمرینات تراباند بر وضعیت زانو، زاویه Q و تعادل دردانش‌آموزان دارای زانوی پرانتزی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-33

10.22077/jpsbs.2018.751

غلامعلی قاسمی؛ نرگس شیبانی؛ مهدی قادریان


19. اثر تعاملی مصرف ویتامین E همراه با تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی بر محتوای مغزی عامل رشد اندوتلیال عروقی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-30

10.22077/jpsbs.2017.882.1290

حسین طاهری چادرنشین؛ سید حسین ابطحی ایوری؛ حسین شیروانی؛ محمد رضا یوسفی


25. ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-34

10.22077/jpsbs.2013.35

محبوبه برات پور؛ ولی الله دبیدی روشن؛ نیلوفر کریمی