تعداد مقالات: 148
1. تأثیر مصرف مکمل ال - آرژینین بر پاسخ هورمون رشد، لاکتات و گلوکز سرم به فعالیت هوازی در دانش آموزان پسر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-22

مسعود جمشیدی حسین آبادی؛ علی جمشیدی حسین آبادی؛ ناصر بهپور


2. تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر ناتوانی و قدرت عضلات ناحیه شکم و پشت افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-20

هیمن ابراهیمی؛ رامین بلوچی؛ رسول اسلامی؛ مهدی شاهرخی


3. تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان موش های صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-18

شادمهر میردار هریجانی؛ حسین علی اصغرزاده اولیایی؛ غلامرضا حمیدیان؛ نرگس موسوی


4. تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-20

شادمهر میردار؛ نرگس موسوی؛ غلامرضا حمیدیان؛ مهدی هدایتی


6. اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-20

فرزاد ناظم؛ عباس صالحی کیا؛ سید محمد مرندی؛ سید جمال مشتاقیان؛ آرشام رشید کابلی


7. اثر خستگی ناشی از دویدن بر فعالیت برخی از عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکاء

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-22

حامد اسماعیلی؛ مهرداد عنبریان


8. ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-19

مهدی مقرنسی؛ فرهاد شهامت نشتیفانی؛ محسن فؤادالدینی؛ مریم بان پروری؛ جواد بیات؛ مهران حسینی


11. تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-20

علی اصغر مازنی؛ محمد رضا حامدی نیا؛ امیر حسین حقیقی؛ نصرت الله هدایت پور


12. تأثیر تمرین هوازی فزآینده بر مقادیر آپلین و شاخص های التهابی زنان چاق

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-20

زهرا فرشیدی؛ عباسعلی گائینی


14. ارزیابی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‌های عملکردی مردان سالمند فعال مبتلا به استئوآرتریت زانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1398

ادریس باوردی مقدم؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ نرمین غنی‌زاده‌حصار


15. تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-18

مجتبی خاکی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ محمد رضا رحمتی؛ عباس حسینی؛ سامان حاجی زاده


16. تاثیر 8 هفته درس تربیت بدنی عمومی(1) در نوبت صبح و عصر بر درصد چربی بدن، توان هوازی و نیمرخ لیپیدی سرم دانشجویان غیر ورزشکار

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-33

علی مهدوی راد؛ محسن امینایی؛ محمد رضا امیر سیف الدینی


17. مطالعه رابطه بین نیمرخ ساختاری باکنترل پاسچر در افراد مبتلا به سندرم داون

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-32

سعید بحیرایی؛ حسن دانشمندی


19. ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-34

محبوبه برات پور؛ ولی الله دبیدی روشن؛ نیلوفر کریمی


20. تاثیر چهار هفته تمرین ویژه فوتبال بر عوامل آمادگی هوازی و آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال مرد باشگاهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 20-33

نیما قره داغی؛ محمدرضا کردی؛ عباسعلی گائینی


22. مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-32

آسیه میرزا آقاجانی؛ حسن علی خانی؛ زهرا حجتی؛ علی قرائت


24. اثر دماهای محیطی مختلف بر سطوح سایتوکین‌های پیش‌التهابی و شاخص استرس اکسایشی در کشتی گیران نوجوان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-30

لطفعلی بلبلی؛ بهمن میرزایی؛ نوید لطفی


25. تأثیر 12 هفته تمرینات تراباند بر وضعیت زانو، زاویه Q و تعادل دردانش‌آموزان دارای زانوی پرانتزی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-33

غلامعلی قاسمی؛ نرگس شیبانی؛ مهدی قادریان