کلیدواژه‌ها = آمادگی جسمانی
تعداد مقالات: 4
2. اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-120

10.22077/jpsbs.2018.77.1034

علی رضا حسینی کاخک؛ شهناز نصرابادی؛ امیرحسین حقیقی؛ اکرم شریفی مقدم


3. نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران در پست های مختلف

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-57

10.22077/jpsbs.2014.21

علی بختیاری؛ خسرو ابراهیم؛ حبیب آقایی؛ ابوالفضل یوسفی


4. تأثیر تمرینات طناب زنی بر شاخص های آمادگی جسمانی پسران 9-12 ساله دارای اضافه وزن و چاق

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 60-71

10.22077/jpsbs.2014.31

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ ناصح جهانی