کلیدواژه‌ها = تمرین هوازی
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن Apaf-1 و کاسپاز 3 در موش‌های مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22077/jpsbs.2019.1662.1424

محمد رضا کردی؛ محمد مهدی رفیعی؛ عباسعلی گائینی؛ رضا نوری


2. اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 22-33

10.22077/jpsbs.2019.1062.1325

مرضیه شادروان؛ صادق امانی شلمزاری؛ علی ساریخانی


4. تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اندوتلین-1 و ANP زنان چاق

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-97

10.22077/jpsbs.2017.780.1266

سمانه ناظمیان؛ روح الله حق شناس؛ محسن ابراهیمی


5. تاثیرتمرین هوازی حاد با دو شدت متفاوت بر تغییرات شاخص‌های آسیب میوکارد در مردان میانسال غیرورزشکار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-149

10.22077/jpsbs.2019.851.1283

عظیمه محیر گیگلو؛ بابک نخستین روحی؛ لطفعلی بلبلی


7. اثر تمرین هوازی و مکمل یاری امگا 3 بر میزان اشتها و گرلین پلاسمایی زنان چاق

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-42

10.22077/jpsbs.2016.381

سمانه ابراهیم پور؛ خدیجه ایران دوست


9. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر بعضی از شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کاشان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 90-100

10.22077/jpsbs.2014.25

محمد ابراهیم بهرام؛ محمد جواد پوروقار؛ حسین مجتهدی؛ احمد رضا موحدی