کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر یک دوره تمرین تناوبی همراه با مکمل پرسیاوشان بر سطوح پروتئین سرفکتانت (SP-A) ریه رت‌های نر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 50-61

10.22077/jpsbs.2018.1038.1322

سیدهادی حسینی؛ شادمهر میردار هریجانی؛ مهدی هدایتی


2. اثر تعاملی مصرف ویتامین E همراه با تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی بر محتوای مغزی عامل رشد اندوتلیال عروقی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-30

10.22077/jpsbs.2017.882.1290

حسین طاهری چادرنشین؛ سید حسین ابطحی ایوری؛ حسین شیروانی؛ محمد رضا یوسفی


5. اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید برشاخص های عملکردی و خونی پاروزنان مرد نخبه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-144

10.22077/jpsbs.2018.852

محمدعلی قرائت؛ علی رضا رمضانی


6. آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای اضافه وزن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-51

10.22077/jpsbs.2013.36

احمد محمدی مقدم؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور