کلیدواژه‌ها = تمرین تداومی
تعداد مقالات: 4
1. اثر تعاملی مصرف ویتامین E همراه با تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی بر محتوای مغزی عامل رشد اندوتلیال عروقی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-30

10.22077/jpsbs.2017.882.1290

حسین طاهری چادرنشین؛ سید حسین ابطحی ایوری؛ حسین شیروانی؛ محمد رضا یوسفی


4. مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-32

10.22077/jpsbs.2016.379

آسیه میرزا آقاجانی؛ حسن علی خانی؛ زهرا حجتی؛ علی قرائت