نویسنده = حسن دانشمندی
تعداد مقالات: 5
2. مقایسه نسبت نیروی عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنه حرکتی ران در بازیکنان والیبال و افراد غیر ورزشکار

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-113

10.22077/jpsbs.2017.457

شیما سلیمانی؛ حسن دانشمندی؛ ناهید خوش رفتار یزدی


3. رابطه بین شیوع و علل آسیب های ورزشی و زیان های مالی آن در وزنه برداران لیگ برتر ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 52-64

10.22077/jpsbs.2016.65

ابوالفضل خوری؛ حسن دانشمندی؛ علی رضا رحیمی


5. اثر یک برنامه اصلاحی 6 هفته ای بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستای پسران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 52-66

10.22077/jpsbs.2013.37

حسین فکور رشید؛ حسن دانشمندی