نویسنده = محمد علی آذربایجانی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-55

10.22077/jpsbs.2017.884.1291

احمد میر؛ محمد علی آذربایجانی؛ حسن متین همائی؛ حامد فنایی


2. تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-37

10.22077/jpsbs.2018.843

حسن نقی زاده؛ محمد علی آذربایجانی؛ مقصود پیری؛ حسن متین همایی