کلیدواژه‌ها = نیمرخ لیپیدی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر 10 هفته تمرین سرعتی و استقامتی و یک دوره بی تمرینی بر سطوح سرمی نسفاتین-1، نیمرخ لیپیدی، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی مردان غیرفعال

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-140

10.22077/jpsbs.2019.1161

منصور کرجی بانی؛ فرزانه منتظری فر؛ کریم دهقانی؛ مهدی مقرنسی؛ سید رضا موسوی گیلانی؛ علیرضا داشی پور