کلیدواژه‌ها = خستگی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-18

10.22077/jpsbs.2017.815.1275

مجتبی خاکی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ محمد رضا رحمتی؛ عباس حسینی؛ سامان حاجی زاده