کلیدواژه‌ها = اضافه وزن
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-57

10.22077/jpsbs.2018.845

الهام شفیعی راد؛ امین عیسی نژاد؛ اسماعیل نصیری


4. تأثیر تمرینات طناب زنی بر شاخص های آمادگی جسمانی پسران 9-12 ساله دارای اضافه وزن و چاق

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 60-71

10.22077/jpsbs.2014.31

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ ناصح جهانی