کلیدواژه‌ها = ژن Serum Response Factor
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرین استقامتی بر بیان miR-133 و ژنSRF عضلات اسکلتی تند و کند انقباض در رت های نر نژاد ویستار

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-115

10.22077/jpsbs.2017.471.1182

راضیه رضایی؛ سعید شاکریان؛ مسعود نیکبخت؛ فرانک هادی