کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی شدید
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-32

10.22077/jpsbs.2016.379

آسیه میرزا آقاجانی؛ حسن علی خانی؛ زهرا حجتی؛ علی قرائت