کلیدواژه‌ها = سه سر بازویی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص های معماری عضلانی در نقاط مختلف عضلات بازویی بازیکنان تنیس روی میز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-90

10.22077/jpsbs.2013.48

علی رضا نصیرزاده؛ سعید ایل بیگی؛ علی رضا احسان بخش؛ مرضیه ثاقب جو