کلیدواژه‌ها = لاکتات دهیدروژناز
تعداد مقالات: 3
1. ملاتونین ممکن است اثرات نامطلوبی بر کوفتگی عضلانی تاخیری داشته باشد

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-140

10.22077/jpsbs.2017.329.1134

عباس معمارباشی؛ فاطمه معمارباشی


2. ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-19

10.22077/jpsbs.2017.449

مهدی مقرنسی؛ فرهاد شهامت نشتیفانی؛ محسن فؤادالدینی؛ مریم بان پروری؛ جواد بیات؛ مهران حسینی


3. تاثیر فعالیت مقاومتی حاد بر سطوح سرمی برخی شاخص های التهابی و آسیب عضلانی در زنان غیر فعال

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 76-88

10.22077/jpsbs.2016.385

محبوبه عجم زیبد؛ حسین طاهری چادرنشین؛ سید حسین ابطحی ایوری