کلیدواژه‌ها = توانایی حرکتی پایه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان 9 تا 11 سال بیرجند

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 72-81

10.22077/jpsbs.2014.32

سعید ایل بیگی؛ محمد مقاسم کاکی؛ جواد فولادیان؛ حسین فرزانه