کلیدواژه‌ها = پراکسید هیدروژن
تعداد مقالات: 2
1. اثر تعاملی مصرف ویتامین E همراه با تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی بر محتوای مغزی عامل رشد اندوتلیال عروقی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-30

10.22077/jpsbs.2017.882.1290

حسین طاهری چادرنشین؛ سید حسین ابطحی ایوری؛ حسین شیروانی؛ محمد رضا یوسفی


2. تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-37

10.22077/jpsbs.2014.28

معصومه کاظمی؛ سید محمد مرندی؛ احمد موحدیان عطار؛ مونا حقیقتیان؛ زینب رضایی