نویسنده = وحیده مسلمی پور
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر 8 هفته تمرینات ریووفلکس اکستریم بر برخی شاخص‌های انعقادی در زنان بزرگسال

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-53

10.22077/jpsbs.2017.319.1130

وحیده مسلمی پور؛ بهروز ایمری؛ فرید مسلمی پور