نویسنده = علیرضا امیدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر هشت هفته ماساژ رفلکسولوژی کف پا بر تعادل و خطای حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-135

10.22077/jpsbs.2017.459

حسین صادقی ده چشمه؛ احسان طسوجیان؛ علیرضا امیدی