نویسنده = امین رضا سلطانی
تعداد مقالات: 1
1. پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 114-122

10.22077/jpsbs.2017.458

مهسا حکیمی پور؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ امین رضا سلطانی