نویسنده = زینت ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. افزایش توانایی آپوپتیک سلول‌های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیر فعال

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 66-76

10.22077/jpsbs.2017.454

زینت ابراهیمی؛ پریوش پیرکی؛ محمدرضا رمضان پور؛ مظفر یکتایار