نویسنده = عباسعلی گائینی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تمرین هوازی فزآینده بر مقادیر آپلین و شاخص های التهابی زنان چاق

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-20

10.22077/jpsbs.2018.970

زهرا فرشیدی؛ عباسعلی گائینی


2. پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-66

10.22077/jpsbs.2016.383

هدی عبدی حمزه کلایی؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی؛ ولی اله دبیدی روشن