نویسنده = بهروز حاجیلو
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر حمل کوله‌پشتی با بارهای مختلف بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان همدان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-97

10.22077/jpsbs.2018.758

سیده سعادت قمری هویدا؛ فریده باباخانی؛ بهروز حاجیلو؛ مهرداد عنبریان


2. مقایسه فعالیت ماهیچه نگاری عضلات پشتی بزرگ و ذوزنقه در دو روش تمرین قدرتی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-51

10.22077/jpsbs.2017.620

بهروز حاجیلو؛ مهرداد عنبریان؛ مجتبی گلپریان