نویسنده = غلام علی قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تمرینات طناب زنی بر کنترل پاسچر، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر دارای کف پای صاف

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-102

10.22077/jpsbs.2017.456

مهدی قادریان؛ غلام علی قاسمی؛ وحید ذوالاکتاف


2. تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 67-83

10.22077/jpsbs.2013.38

حامد ارغوانی؛ غلام علی قاسمی؛ وحید ذوالاکتاف؛ ناصر مهرشاد