تعداد مقالات: 166
153. تاثیرتمرین هوازی حاد با دو شدت متفاوت بر تغییرات شاخص‌های آسیب میوکارد در مردان میانسال غیرورزشکار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-149

10.22077/jpsbs.2019.851.1283

عظیمه محیر گیگلو؛ بابک نخستین روحی؛ لطفعلی بلبلی


156. اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 152-163

10.22077/jpsbs.2018.1259.1363

سعید رحمتی؛ حمید رجبی؛ مهرداد سعدی؛ حسین نیکرو


160. تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک بر کنترل وضعیتی پویا و زمانبندی فعالیت عضلات منتخب در ساق پای زنان دارای بی ثباتی مچ پا

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 161-171

10.22077/jpsbs.2017.326.1132

سمیه مومنی؛ امیر حسین براتی؛ امیر لطافت کار؛ علی اشرف جمشیدی؛ فریبرز هوانلوو


161. تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن گیرنده β3-ARS و cAMP در بافت چربی قهوه ای رت های نر چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1398

10.22077/jpsbs.2018.897.1294

شهره شریفیان؛ رامین شعبانی؛ محمد علی آذربایجانی؛ علیرضا علمیه


162. اثر غوطه‌وری در آب سرد متعاقب یک جلسه تمرین ووشو بر محیط آنابولیکی بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22077/jpsbs.2019.1704.1428

نوید لطفی؛ مریم میرزایی تکمیل؛ امیر کریمی


163. تاثیر هم‌زمان تمرین استقامتی جسمانی و مغزی بر میزان خستگی و تحمل ورزشی افراد فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22077/jpsbs.2020.3110.1540

حمیدرضا برزگرپور؛ حمید رجبی؛ دوئن باتون؛ رعنا فیاض میلانی


164. بررسی تأثیر یک دوره شش هفته ای تمرین عضلات دمی بر عملکرد قلبی-تنفسی و ریوی دوندگان استقامت نخبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22077/jpsbs.2019.1557.1403

سعید کمالیخواه؛ علی اصغر فلاحی؛ محسن ثالثی؛ محمد جواد فلاحی


165. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن Apaf-1 و کاسپاز 3 در موش‌های مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

10.22077/jpsbs.2019.1662.1424

محمد رضا کردی؛ محمد مهدی رفیعی؛ عباسعلی گائینی؛ رضا نوری


166. تاثیر تمرینات استقامتی و مصرف کروسین بر سطوح سرمی آنزیم ‌های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی ماده ی فاقد تخمدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.22077/jpsbs.2019.2632.1503

سیمین قابضی؛ علی خواجه لندی؛ امین محمدی