کلیدواژه‌ها = نشانگر های تشکیل استخوان
تعداد مقالات: 1
1. اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-20

10.22077/jpsbs.2016.61

فرزاد ناظم؛ عباس صالحی کیا؛ سید محمد مرندی؛ سید جمال مشتاقیان؛ آرشام رشید کابلی