کلیدواژه‌ها = آزمون تعدیل شده ستاره
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های 12 تا 15 سال

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-59

10.22077/jpsbs.2014.30

محمد علی خانی؛ علی اصغر نورسته؛ امیر حسین قربانی؛ حسن علی خانی؛ آسیه میرزا آقاجانی