کلیدواژه‌ها = تعادل پویا
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر تمرینات طناب زنی بر کنترل پاسچر، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر دارای کف پای صاف

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-102

10.22077/jpsbs.2017.456

مهدی قادریان؛ غلام علی قاسمی؛ وحید ذوالاکتاف


2. رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 114-124

10.22077/jpsbs.2016.388

اکبر رحیمی؛ رامین بلوچی؛ رسول اسلامی؛ مهدی شاهرخی


3. تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های 12 تا 15 سال

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-59

10.22077/jpsbs.2014.30

محمد علی خانی؛ علی اصغر نورسته؛ امیر حسین قربانی؛ حسن علی خانی؛ آسیه میرزا آقاجانی