نویسنده = آزاده حسینی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 42-51

10.22077/jpsbs.2016.356

آزاده حسینی؛ عبدالحسین پرنو؛ اسحق کریمی؛ بهاره حسینی